Ktl-icon-tai-lieu

VIRUS GÂY BỆNH

Được đăng lên bởi Trần Đỗ Kim Duyên
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 742 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIRUS GÂY BỆNH

MỤC TIÊU
Nêu được cấu trúc và phân loại virus
Phân biệt các giai đoạn, đặc điểm sinh sản ở virus ADN, ARN, retrovirus
Nắm được các phương pháp phát hiện virus

Trình bày được một số bệnh gây bởi virus, cách phòng ngừa và điều trị

LỊCH SỬ

1883 , Adolf Mayer thấy bệnh khảm cây thuốc lá có thể lây nếu phun dịch ép
lá cây bị bệnh sang cây lành
1884, Charles Chamberland đã sáng chế ra màng lọc bằng sứ để tách
các vi khuẩn nhỏ nhất
1892, Dimitri Ivanovski dùng màng lọc nghiên cứu bệnh khảm thuốc lá,
thấy dịch ép lá cây bị bệnh cho qua màng lọc vẫn có khả năng nhiễm
bệnh cho cây lành và cho rằng tác nhân gây bệnh là vi khuẩn có kích
thước nhỏ hoặc là độc tố do vi khuẩn
1898, Martinus Beijerinck chứng minh được rằng tác nhân lây nhiễm
là chất độc sống (Contagium vivum fluidum) và có thể nhân lên được
1901, Walter Reed phát hiện tác nhân gây bệnh sốt vàng, cũng qua lọc.
Sau đó các nhà khoa học khác phát hiện ra tác nhân gây bệnh dại và
đậu mùa.
Tác nhân gây bênh đậu mùa có kích thước lớn, không dễ qua màng lọc,
do đó các tác nhân gây bệnh chỉ đơn giản gọi là virus.

LỊCH SỬ

1915, Frederick Twort và Felix d'Hérelle đã phát hiện ra virus của vi khuẩn
đặt tên là Bacteriophage gọi tắt là phage.
Năm 1935, Wendell Stanley đã kết tinh được các hạt virus gây bệnh đốm
thuốc lá (TMV).
Rồi sau đó TMV và nhiều loại virus khác đều có thể quan sát được dưới
kính hiển vi điện tử
Virus bắt nguồn từ tiếng Latin có nghĩa là “chất độc”

CẤU TRÚC

Là nhóm VSV gây bệnh nhỏ nhất (15-300 nm)
Đặc tính chung:
Không phải tế bào
Ký sinh nội bào bắt buộc
Có cả trạng thái nội bào và ngoại bào

Cấu trúc
Lõi là Acid nucleid (ARN hoặc ADN sợi đôi hoặc sợi đơn)

Capsid (vỏ protein) bao bọc bảo vệ acid nucleic.
Phức hợp gồm acid nucleic và capsid goi là nucleocapsid.

Một số được bọc trong màng bao
Hạt virus hoàn chỉnh được gọi là virion.

CẤU TRÚC

Capsid (vỏ protein)
Cấu tạo từ các tiểu đơn vị protein đơn lẻ capsome

Capsome được cấu tạo từ 5, 6 đơn vị cấu trúc là protome
Protome là 1 hoặc nhiều phân tử protein
Bền với nhiệt, pH và các yếu tố để bảo vệ lõi
Biệt hóa thành các enzym giúp cho việc xâm nhập vào tế bào ký chủ
Bề mặt chứa thụ thể đặc hiệu giúp cơ thể tạo đáp ứng miễn dịch
Vỏ capsid có kích thước, cách sắp xếp khác nhau nên hình dạng
khác nhau

CẤU TRÚC

Màng bao (envelope)
Cấu tạo bởi 2 lớp lipid và protein
Có thể có gai chứa các enzym giúp virus tấn công (cúm, sởi,…)
Làm khó nhìn thấy capsid

Nucleocapsid

Capsomere
Acid
nucleic

Capsid
(hôïp thaønh
bôûi caùc...
VIRUS GÂY BỆNH
VIRUS GÂY BỆNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VIRUS GÂY BỆNH - Người đăng: Trần Đỗ Kim Duyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
VIRUS GÂY BỆNH 9 10 24