Ktl-icon-tai-lieu

Virus HPV và Ung thư cổ tử cung

Được đăng lên bởi quanthanhtieu94
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 416 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ
KĨTHUẬT MÔI TRƯỜNG

HPV VÀ CHUẨN ĐOÁN UNG THƯ CỔ
TỬ CUNG
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
TS NGUYỄN THỊ LIÊN THƯƠNG

DANH SÁCH NHÓM9
HuỳnhĐặngMinhHân– 2008120203
Tiêu Quan Thạnh–2008120209
Ngô Thị Hoàng My–2008120242
Lê Thị Mỹ Anh–2008120194
Vương Thị ThúyVân–2008120264

MỤC LỤC
1.TỔNG QUAN VỀHPV
2. UNG THƯ CỔ TỬ CUNG
3. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐOÁN
4.ĐIỀU TRỊ VÀ PHÒNG TRÁNH
5. TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. TỔNG QUAN VỀ HPV

•
•
•
•
•

HumanPapilomavirus(HPV)làmộtloạivirusgâyunhúởngườithuộchọPapillomavirida
e.Lâytruyềnquađườngtìnhdục.
Cóđườngkính50-55nm.
Khôngcóvỏngoài.Vỏcapsidcấutạotừ72capsomer.Capsomergồm2loạiprotein
capsid:L1vàL2.
GenomelàDNAkép,khépvòng,chứakhoảng7900cặpbazơnitơ.
Cáckhungđọcmởmãhóachotoànbộproteincủavirus HPVnằmtrênmộtmạchDNA.

Hìnhmôphỏngvirus HPV

I. TỔNG QUAN VỀ HPV

•
•

•

DựatrêntrìnhtựcủacácgenE6,
E7,vàL1.E7,
GenE6,
E1,
E2,E6,
Cókhoảnghơn100loạiHPVthì40loạigâybệnhởcơquansinhdụcn
E7mãhóaproteinsớm.
gười.Trongđóchialàmloạinguycơcaovàloạinguycơthấp.
GenL2, L1mãhóavỏcapsid.

•
• PhổbiếnnhấtlàHPV-16vàHPVVùngcònlạilàvùngđiềuhòangược.
•
18cókhảnăngnhiễmsâuvàocổtửcungphụnữ,315%gâybệnhungthưcổtửcung.

Phânloại

Virus HPV-16

I. TỔNG QUAN VỀ HPV
Xâmnhiễm,tíchhợpvàohệgen

Phávỡgen E2 (KiểmsoátE5, E6)

E5, E6tổnghợpprotein
Cơchếgâybệnh

Tiếpxúcvớiprotein RBvàp53củatếbàochủ

Rốiloạnphânbào
Hìnhthànhtếbàoungthư

II. UNG THƯ CỔ TỬ CUNG

•

Trênthếgiới,cứ2phútlạicómộtphụnữchếtdoungthưcổtửcung.TạiViệtNam,ướctínhcứ10
0.000phụnữthìcó20trườnghợpmắcbệnhungthưcổtửcungvà11trườnghợptửvong.

•

ỞViệtNamnếuchỉtínhriêngungthưcổtửcungthìsốngườichếtvìHPVđãcaohơnnhiềusovới
HIV.Trong10nămquacókhoảng6000phụnữchếtvìungthưcổtửcungcaogấpđôisovớiphụn
ữchếtvìHIV/AIDS.

Cổtửcungbìnhthường

Ungthưcổtửcung

II. UNG THƯ CỔ TỬ CUNG

•
•
•
•
•
Biểuhiệnlâmsàng

Kinhnguyệtkéodài,nhiềuhơnbìnhthường.
Chảymáuâmđạosaukhigiaohợphoặcngoàithờikỳkinhnguyệt.
Phụnữđãtắtkinhbịramáuâmđạo.
Đauphầnbụngdưới(khôngphảidokinhnguyệt).
Rahuyếttrắng.

II. UNG THƯ CỔ TỬ CUNG

Nguyênnhângâyungthưc
ổtửcung

HPV-16,18chiếm99%nguyênnhân
Giađìnhcótiềnsửmắcbệnh
Hútthuốclá
Quanhệtìnhdụcsớm,khôngantoàn…

II. UNG THƯ CỔ TỬ CUNG

4.Ungthưdicăn
1.XâmnhiễmHPV
2.Tiềnungthư
3.Ungthưchưa/khôngdicăn

Cácgiaiđoạncủaungthưc
ổtửcung

•
•
••

Hầu hếttừ5-10
Kéodài
Tếbàoungthưpháttriểngiớihạntrongcổtửcung.
Tếbàoungthưdicănsangcáccơquankhác.
các loại
năm.
HPV đềutự biến mấtvà không gây tổn
hại
sứcnày
khỏe.
Giaiđến
Mộtsốtrườnghợpbệnhtựbiếnmất.
Gặ...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC
KĨTHUẬT MÔI TRƯỜNG
HPV VÀ CHUẨN ĐOÁN UNG THƯ C
TỬ CUNG
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
TS NGUYỄN THỊ LIÊN THƯƠNG
Virus HPV và Ung thư cổ tử cung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Virus HPV và Ung thư cổ tử cung - Người đăng: quanthanhtieu94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Virus HPV và Ung thư cổ tử cung 9 10 58