Ktl-icon-tai-lieu

virút IB

Được đăng lên bởi David Henry
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gioi thiệu:
Bệnh viêm phế quản (IB) là bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng trên gia cầm, bệnh được
mô tả lần đầu vào năm 1931 tại Mỹ. Nguyên nhân gây bệnh là do Corona virus (ARN
virus) gây ra. Đây là bệnh gây thiệt hại kinh tế rất lớn, bệnh xảy ra quanh năm và trên
mọi lứa tuổi ở gà, với tỷ lệ mắc bệnh 50 - 100%, gây chết 0 – 25%. Bệnh đặc biệt nguy
hiểm đối với gà con dưới 1 tháng tuổi, và gây thiệt hại nghiêm trọng gà nuôi lấy trứng
giống và trứng thương phẩm.
Bệnh IB do một virus corona gây ra với các kháng nguyên đa dạng. Vì thế, có rất nhiều
chủng được xác định như: Massachusetts, Arkansas 99, Connecticut, O72,… bệnh có
thể có những triệu trứng và bệnh tích khác nhau giữa các chủng. Virus có khả năng
biến chủng rất cao vì vậy đây là bệnh đang rất được quan tâm trên toàn thế giới.
virus gây bệnh IB trên gà
I.đặc tính sinh học
1.hinh thái cấu trúc

Virus gây bệnh Viêm phế quản truyền nhiễm (Infectious bronchitis: IB) thuộc họ
coronavirus, chi coronaviraidae là một ARN virus sợi đơn. IBv là một coronavirus
gamma.
Virút IB có dạng tinh thể,tương đối tròn,đường kính sấp sỉ 120nm,có vỏ,trên bề mặt có
những gai hình chùy(spike)có chiều dài khoảng 20nm.những gai này không xếp khít
nhau như những gai hình roi của paramyxovirut.cấu trúc lõi được giải phóng có thể
quan sát bóng,nhưng thông qua độ không bắt màu.trong hầu hết các trường
hợp,ribonucleoprotein được quan sát như một sợi tơ có đương kính khoảng từ 12nm,nhưng khi ở dạng cấu trúc cuộn có thể quan sát được đường kính từ 10-15nm
Virion cua virút IB là một ARN sợi đơn,có 3 protein dặc hiệu chính là:
-protein gai:S(spike)
-protein màng:M(membrain)
-protein nhân:N(Nucleocáspid)
Ngoài ra còn xac định được loại prôtein thú tư(loai pr mang nhỏ sM) được xác định là
protein liên kết với lớp vỏ viron
Protein S có 2 hoặc 3 bản sao,mỗi loại có 2 chuỗi glycôplypeptid là S1,S2 (xấp xỉ 520625 axit amin).hầu hết khang thể trung hòa virút và khang thể gây ngăn trở ngưng kết
hồng cầu đều nằm trên prôtêin S1
Protein S2 rất khó phát hiện hoặc vài protein N bị mất hoặc thoái hóa
Ngoai ra còn có protein N(27500 nucleotid va bao quanh chuỗi đơn của của chuỗi
ARN)

Các virút IB khác nhau về tỉ trọng->>>dựa vào đặc tính đó năm 1980 A DAVÍE chia virút
IB làm 2 loại:
_loại thứ 1:là loại virút có tỉ trọng đường cao(sấp sỉ1,18g/ml),ởnhững loại này thướng
có cấu trúc polypeptid và có bộ gen hoàn chỉnh đồng tời có hình thái điểm của
cornavirus
_loại thứ 2:là những virút có tỉ trọng thấp hơn(sấp sỉ 1,13g/ml) ở những loại virut này
cũng có...
Gioi thiệu:
Bệnh viêm phế quản (IB) bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng trên gia cầm, bệnh được
tả lần đầu vào năm 1931 tại Mỹ. Nguyên nhân gây bệnh do Corona virus (ARN
virus) gây ra. Đây bệnh gây thiệt hại kinh tế rất lớn, bệnh xảy ra quanh năm trên
mọi lứa tuổi ở gà, với tỷ lệ mắc bệnh 50 - 100%, gây chết 025%. Bệnh đặc biệt nguy
hiểm đối với con dưới 1 tháng tuổi, gây thiệt hại nghiêm trọng nuôi lấy trứng
giống và trứng thương phẩm.
Bệnh IB do một virus corona gây ra với các kháng nguyên đa dạng. Vì thế, rất nhiều
chủng được xác định như: Massachusetts, Arkansas 99, Connecticut, O72,… bệnh
thể những triệu trứng và bệnh tích khác nhau giữa các chủng. Virus khả năng
biến chủng rất cao vì vậy đây là bệnh đang rất được quan tâm trên toàn thế giới.
virus gây bệnh IB trên gà
I.đặc tính sinh học
1.hinh thái cấu trúc
Virus gây bệnh Viêm phế quản truyền nhiễm (Infectious bronchitis: IB) thuộc họ
coronavirus, chi coronaviraidae là một ARN virus sợi đơn. IBv là một coronavirus
gamma.
Virút IB có dạng tinh thể,tương đối tròn,đường kính sấp sỉ 120nm,có vỏ,trên bề mặt có
những gai hình chùy(spike)có chiều dài khoảng 20nm.những gai này không xếp khít
nhau như những gai hình roi của paramyxovirut.cấu trúc lõi được giải phóng có thể
quan sát bóng,nhưng thông qua độ không bắt màu.trong hầu hết các trường
hợp,ribonucleoprotein được quan sát như một sợi tơ có đương kính khoảng từ 1-
2nm,nhưng khi ở dạng cấu trúc cuộn có thể quan sát được đường kính từ 10-15nm
Virion cua virút IB là một ARN sợi đơn,có 3 protein dặc hiệu chính là:
-protein gai:S(spike)
-protein màng:M(membrain)
-protein nhân:N(Nucleocáspid)
Ngoài ra còn xac định được loại prôtein thú tư(loai pr mang nhỏ sM) được xác định là
protein liên kết với lớp vỏ viron
Protein S có 2 hoặc 3 bản sao,mỗi loại có 2 chuỗi glycôplypeptid là S1,S2 (xấp xỉ 520-
625 axit amin).hầu hết khang thể trung hòa virút và khang thể gây ngăn trở ngưng kết
hồng cầu đều nằm trên prôtêin S1
Protein S2 rất khó phát hiện hoặc vài protein N bị mất hoặc thoái hóa
Ngoai ra còn có protein N(27500 nucleotid va bao quanh chuỗi đơn của của chuỗi
ARN)
virút IB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
virút IB - Người đăng: David Henry
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
virút IB 9 10 233