Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng vườn cây thuốc quốc gia

Được đăng lên bởi duoc5
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề án
Vườn cây thuốc Quốc gia Yên Tử
Các đơn vị thiết kế:

Tại sao cần Vườn cây thuốc Quốc gia?
 Việt Nam là quốc gia có mức độ đa dạng sinh học
cao, với 12,000 loài cây cỏ, trong đó có:
 4,000 loài cây thuốc dùng trong các nền Y học dân
gian
 800 loài thường được dùng trong YHCT chính thống
 300 loài dùng trong công nghiệp dược

 Vấn đề:
 Bảo tồn: Chưa có vườn cây thuốc cấp quốc gia
 Phát triển: Chưa tương xứng với tiềm năng

Tại sao Yên Tử?
 Là danh thắng nổi tiếng
của cả nước
 Nơi phát sinh Phật giáo
Trúc Lâm Yên Tử
 Là nơi có thể “gặp Vua” vị anh hùng nổi tiếng của
dân tộc
 Nằm trên trục du lịch Hà
Nội – di sản thiên nhiên
thế giới Hạ Long
 Có nhiều cây thuốc quý
 Có sự quan tâm đặc biệt
của tỉnh Quảng Ninh

Chức năng
của vườn cây thuốc quốc gia Yên Tử?
 Bảo tồn:
 Lưu giữ an toàn cây thuốc của ở vùng Đông Bắc

Việt Nam:
 1.500-2.000 loài hoang dã; 1.000 bộ gen cây thuốc trồng;
 Bảo tàng vườn cây thuốc thầy lang của 18 dân tộc vùng
Đông Bắc
 Lưu giữ các nguồn gen cây thuốc đặc biệt của quốc gia

 Phát triển:
 Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về chuẩn hoá
cây thuốc/dược liệu, nguồn gen, trồng trọt, thu hái,
chế biến
 Phát triển cộng đồng vùng đệm

Chức năng
của vườn cây thuốc quốc gia Yên Tử
 Nghiên cứu khoa học:
 Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu phát triển cây
thuốc ở vùng Yên Tử và Đông Bắc Việt Nam

 Giáo dục và đào tạo:
 Giáo dục ý thức, đào tạo kiến thức và kỹ năng bảo
tồn và phát triển cây thuốc
 Đào tạo cộng đồng

 Giải trí:
 Du lịch sinh thái
 Du lịch cộng đồng

Thiết kế Vườn cây thuốc Quốc gia Yên Tử như thế nào?



Bước đi đầu tiên: Trao đổi giữa Bộ môn Thực vật với Chủ tịch và Giám đốc
Công ty Tùng Lâm về ý tưởng xây dựng “Tuệ Tĩnh đường” và “Vườn cây thuốc
Quốc gia Yên Tử” tại Bộ môn Thực vật

Thiết kế Vườn cây thuốc Quốc gia Yên Tử như thế nào?



Chỉ đạo của Bộ Y tế: Trao đổi về ý tưởng thiết kế Vườn cùng nhóm
công tác Vụ khoa học & Đào tạo Bộ Y tế và Công ty Tùng Lâm tại Nhà
sàn Công ty Tùng Lâm – Yên Tử

Thiết kế Vườn cây thuốc Quốc gia Yên Tử như thế nào?



Theo tiêu chuẩn quốc tế: Việc thiết kế Vườn cây thuốc Quốc gia được
thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế và sáng tạo của Việt nam, với sự tham
gia của chuyên gia Vườn thực vật Singapore và các chuyên gia hàng đầu
Việt Nam. Ảnh: Ông Bian Tan, đầu tiên – trái và PGS.TSKH. Trần Công
Khánh (đầu tiên- phải)

Thiết kế Vườn cây thuốc Quốc gia Yên Tử như thế nào?
Đề án Vườn cây thuốc Quốc gia Yên Tử
Kế hoạch tổng thể
Vườn cây thuốc Quốc gia Yên Tử

Kế
h...
Đề án
Vườn cây thuc Quc gia Yên T
Các đơn v thiết kế:
Xây dựng vườn cây thuốc quốc gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng vườn cây thuốc quốc gia - Người đăng: duoc5
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Xây dựng vườn cây thuốc quốc gia 9 10 924