Ktl-icon-tai-lieu

Y đức và quan hệ

Được đăng lên bởi Đăng Khôi
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 776 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Y Đức và Quan hệ
Thầy thuốc - Bệnh nhân

BS Đỗ Hồng Ngọc

Trưởng Bộ môn KHHV & GDSK
ĐHYK Phạm Ngọc Thạch

Tại sao nghề Y được xã hội
tôn trọng?
Một nghề đặc biệt !
Huấn luyện đặc thù
(xã hội hóa nghề nghiệp)
Thiên hướng (Vocation)
Kiến thức khoa học: Y học
Phục vụ nhân lọai: Y đức

Một số nguyên tắc (giá trị)
cơ bản của Y đức


Làm điều có lợi nhất cho bệnh
nhân (Beneficence)
* Luôn làm điều tốt đẹp nhất cho
người bệnh. Tuy nhiên có khi mâu
thuẩn: Bệnh nhân từ chối, không hợp
tác.
* Cần xem xét năng lực của bệnh
nhân, nếu có vấn đề tâm thần, tâm
lý, thì mời chuyên gia tham khảo.

Một số nguyên tắc (giá trị)
cơ bản của Y đức


•
•

•

Trước hết, không làm điều có hại
(Non-maleficence). (Primum
non nocere, First, do no harm)
So sánh lợi hại (risk/benefit ratio).
Tùy kinh nghiệm và kiến thức. Dựa
trên bằng chứng (evidence-based).
Tham khảo. Học hỏi không ngừng.
Thảo luận kỹ với bệnh nhân và gia
đình, hội chẩn chuyên gia v.v…

Một số nguyên tắc (giá trị)
cơ bản của Y đức


Tôn trọng sự Tự chủ (Autonomy)
* Quyền quyết định chọn hay từ
chối một phương thức điều trị của
bệnh nhân- giả định bệnh nhân có
đủ năng lực để ra quyết định.
* Quyền tự chủ của bác sĩ.

Một số nguyên tắc (giá trị)
cơ bản của Y đức

•

Bảo mật (Confidentiality):
Bảo vệ quyền riêng tư (privacy) của người
bệnh. Đôi khi gặp khó khăn với gia đình.
Truyền thông hiệu quả để tránh chuyện
không hay.
(Trừ trường hợp bệnh lây truyền qua
đường tình dục, vết thương do súng đạn,
năng lực lái xe, phá thai ở trẻ vị thành
niên…)

Một số nguyên tắc (giá trị)
cơ bản của Y đức




Công minh (Justice).
Không kỳ thị
(Non- discrimination).
Tôn trọng nhân phẩm
(Dignity)

Một số nguyên tắc (giá trị)
cơ bản của Y đức


Nói sự thật (Telling the truth)
Tùy mỗi nền văn hoá.
Mỹ: chọn cách nói thật cho bệnh
nhân biết. Giấu chẩn đoán sẽ gây
stress và lo âu hơn là nói thẳng để
có biện pháp đối phó.

Một số nguyên tắc (giá trị)
cơ bản của Y đức


Ký kết thỏa thuận (Informed
Consent)
* Liên quan đến quyền tự chủ của
bệnh nhân. Đồng ý hay không
phương thức điều trị này hay khác,
xét nghiệm, thủ thuật v.v…
* Thông tin đầy đủ, rõ ràng.

Một số nguyên tắc (giá trị)
cơ bản của Y đức
Xung đột quyền lợi (Conflicts of
interest)
* Nhiều loại xung đột quyền lợi.
* Quan hệ với hãng dược, huê hồng,
bảo hiểm…
* Không để tiền bạc hay lợi ich khác
xen vào ảnh hưởng.



Một số nguyên tắc (giá trị)
cơ bản của Y đức


Quan hệ tình dục (Sexual
relationships)
với bệnh nhân hay người nhà có thể
bị tước bằng cấp, khởi tố ...
Y Đức và Quan hệ
Y Đức và Quan hệ
Thầy thuốc - Bệnh nhân
Thầy thuốc - Bệnh nhân
BS H ng Ng cĐỗ
BS H ng Ng cĐỗ
Tr ng B môn KHHV & GDSK ưở
HYK Ph m Ng c Th chĐ
Y đức và quan hệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Y đức và quan hệ - Người đăng: Đăng Khôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Y đức và quan hệ 9 10 328