Ktl-icon-tai-lieu

Y Học Cơ Sở 2

Được đăng lên bởi yongye3091912
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1110 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Y HỌC CƠ SỞ
I.

HỆ THẦN KINH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Trung ương thần kinh gồm : Não bộ + Tuỷ sống
Ngoại biên TK gồm : Các dây TK dẫn truyền
Hệ TK được cấu tạo bởi : Những tế bào TK
Thân tế bào TK tạo nên : Chất xám của hệ TK
Nhiệm vụ dẫn luồng TK từ thân tế bào đi ra là của : Sợi trục TK
Các tế bào TK liên hệ với nhau qua : Các sinap TK
Phần chính của sợi TK là : Sợi trục TK
Sợi TK cảm giác là dẫn truyền xung động TK từ : Bộ phận nhận cảm vào TKTW
Sợi TK vận động là dẫn truyền xung động TK từ: TWTK tới cơ quan đáp ứng
Phản xạ là sự đáp ứng của cơ thể với : Mọi kích thích
Các bộ phận của cung phản xạ loại trừ : TK cảm giác, TK thực vật, TK vận động
Tuỷ sống đc cấu tạo bởi : Chất xám và chất trắng
Các chức năng chính của tuỷ sống loại trừ : Điều khiển ý thức của con ng
Những chức năng chính của tuỷ sống : Dẫn truyền cảm giác , trung tâm của các phản xạ vận động các chi .
Dẫn truyền vận động từ đại não xuống các cơ quan đáp ứng do : Các sợi ly tâm phụ trách
Dẫn truyền cảm giác từ các cơ quan nhận cảm đi lên liên hệ với đại não do : Các sợi TK hướng tâm phụ trách
Tuỷ sống là trung tâm của các phản xạ loại trừ : Những phản xạ của các cơ quan thuộc hệ TK thực vật
Não bộ gồm : Hành, cầu, trung,gian, tiểu, đại não
Bộ phận ko thuộc não bộ : Dịch não tuỷ
Chức năng của đại não : Các hoạt động tư duy-lời nói-trí nhớ, các hoạt động cảm giác-thị giác-thính giác
Chức năng của tiểu não : Điều hoà chức phận thăng bằng cơ thể
Hệ TK thực vật còn đc gọi là : Hệ TK tự động
Hệ TK thực vật chịu sự điều khiển của : Vỏ não
Trung tâm của các dây TK thực vật có đặc điểm là : Phân phối theo ổ ( hạch )
Giãn cơ trơn phế quản là t/d của hệ giao cảm trên cơ quan : Hô hấp
Hạ HA là t/d của hệ phó giao cảm trên cơ quan : Tuần hoàn
T/d của hệ giao cảm trên cơ quan tiêu hoá : Giãn cơ trơn, giảm co bóp dạ dày, ruột
T/d của hệ phó giao cảm trên tuyến nc bọt, mồ hôi : Giảm tiết

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

T/d của hệ phó giao cảm trên cơ quan tuần hoàn : Tim đập chậm, yếu, giãn mạch, hạ HA
T/d của hệ giao cảm trên cơ quan tuần hoàn : Tim đập nhanh, mạnh, co mạch, tang HA
T/d của hệ phó giao cảm trên mắt : Co đồng tử
Thuốc cường giao cảm có t/d giống như : Kích thích hệ TK giao cảm
Thuốc cường phó giao cảm có t/d giống như : Kích thích hệ TK phó giao cảm
Thuốc ADRENALIN thuộc nhóm : Thuốc cường giao cảm
Thuốc ECGOTAMIN thuộc nhóm : Thuốc liệt giao cảm
Thuốc ACETYLCHOLIN thuộc nhóm : Thuốc cườ...
Y HỌC CƠ SỞ
I. HỆ THẦN KINH
1. Trung ương thần kinh gồm : Não bộ + Tuỷ sống
2. Ngoại biên TK gồm : Các dây TK dẫn truyền
3. Hệ TK được cấu tạo bởi : Những tế bào TK
4. Thân tế bào TK tạo nên : Chất xám của hệ TK
5. Nhiệm vụ dẫn luồng TK từ thân tế bào đi ra là của : Sợi trục TK
6. Các tế bào TK liên hệ với nhau qua : Các sinap TK
7. Phần chính của sợi TK là : Sợi trục TK
8. Sợi TK cảm giác là dẫn truyền xung động TK từ : Bộ phận nhận cảm vào TKTW
9. Sợi TK vận động là dẫn truyền xung động TK từ: TWTK tới cơ quan đáp ứng
10. Phản xạ là sự đáp ứng của cơ thể với : Mọi kích thích
11. Các bộ phận của cung phản xạ loại trừ : TK cảm giác, TK thực vật, TK vận động
12. Tuỷ sống đc cấu tạo bởi : Chất xám và chất trắng
13. Các chức năng chính của tuỷ sống loại trừ : Điều khiển ý thức của con ng
14. Những chức năng chính của tuỷ sống : Dẫn truyền cảm giác , trung tâm của các phản xạ vận động các chi .
15. Dẫn truyền vận động từ đại não xuống các cơ quan đáp ứng do : Các sợi ly tâm phụ trách
16. Dẫn truyền cảm giác từ các cơ quan nhận cảm đi lên liên hệ với đại não do : Các sợi TK hướng tâm phụ trách
17. Tuỷ sống là trung tâm của các phản xạ loại trừ : Những phản xạ của các cơ quan thuộc hệ TK thực vật
18. Não bộ gồm : Hành, cầu, trung,gian, \ểu, đại não
19. Bộ phận ko thuộc não bộ : Dịch não tuỷ
20. Chức năng của đại não : Các hoạt động tư duy-lời nói-trí nhớ, các hoạt động cảm giác-thị giác-thính giác
21. Chức năng của \ểu não : Điều hoà chức phận thăng bằng cơ thể
22. Hệ TK thực vật còn đc gọi là : Hệ TK tự động
23. Hệ TK thực vật chịu sự điều khiển của : Vỏ não
24. Trung tâm của các dây TK thực vật có đặc điểm là : Phân phối theo ổ ( hạch )
25. Giãn cơ trơn phế quản là t/d của hệ giao cảm trên cơ quan : Hô hấp
26. Hạ HA là t/d của hệ phó giao cảm trên cơ quan : Tuần hoàn
27. T/d của hệ giao cảm trên cơ quan \êu hoá : Giãn cơ trơn, giảm co bóp dạ dày, ruột
28. T/d của hệ phó giao cảm trên tuyến nc bọt, mồ hôi : Giảm \ết
Y Học Cơ Sở 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Y Học Cơ Sở 2 - Người đăng: yongye3091912
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Y Học Cơ Sở 2 9 10 437