File Excel quản lý kho cho bạn nào làm kế toán kho

File Excel quản lý kho cho bạn nào làm kế toán kho

File Excel quản lý kho cho bạn nào làm kế toán kho Để các bạn làm Kế Toán có thêm tài liệu học tập và làm việc chiasemoi cùng gửi đến các bạn…

Read more
Lý thuyết nguyên lý Kế Toán căn bản

Lý thuyết nguyên lý Kế Toán căn bản

Lý thuyết nguyên lý Kế Toán căn bản

Read more
Sách Kiến Trúc Phong Cảnh PDF

Sách Kiến Trúc Phong Cảnh PDF

Kiến Trúc Phong CảnhTác giả : Nguyễn Thị Thanh Thủy Kiến trúc phong cảnh (KTPC) là ngành mới ở nước ta. Đó là một loại hình kiến trúc đặc biệt, được hình thành…

Read more
Sách Kiến Trúc Phong Cảnh PDF

Sách Kiến Trúc Phong Cảnh PDF

Kiến Trúc Phong CảnhTác giả : Nguyễn Thị Thanh Thủy Kiến trúc phong cảnh (KTPC) là ngành mới ở nước ta. Đó là một loại hình kiến trúc đặc biệt, được hình thành…

Read more
Tài liệu Hướng Dẫn Kiểm Tra Mã Lỗi Tủ Lạnh và Máy Giặt Hitachi Inverter PDF

Tài liệu Hướng Dẫn Kiểm Tra Mã Lỗi Tủ Lạnh và Máy Giặt Hitachi Inverter PDF

Hướng dẫn kiểm tra mã lỗi tủ lạnh và máy giặt Hitachi InverterPages: 22 trang Sau đây là cùng gửi đến các bạn tài liệu giúp kiểm tra những mã lỗi của Tủ…

Read more
Giáo trình Công Nghệ Chế Tạo Máy 1

Giáo trình Công Nghệ Chế Tạo Máy 1

Giáo trình Công Nghệ Chế Tạo Máy 1Tác giả: Lưu Đức BìnhSố trang: 197 TrangTrường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng. Ngành Chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất…

Read more
Giáo trình Điều Khiển Logic Và PLC

Giáo trình Điều Khiển Logic Và PLC

Giáo trình Điều Khiển Logic Và PLCTác giả: Ts.Nguyễn Như HiềnSố trang: 142 TrangTrường ĐH Đà Nẵng Sách chuyên khảo dùng cho đào tạo Đại học và Sau đại học ngành Điều khiển…

Read more
Giáo Trình Nguyên Lý Động Cơ Đốt Trong

Giáo Trình Nguyên Lý Động Cơ Đốt Trong

Giáo Trình Nguyên Lý Động Cơ Đốt Trong – Đặng Tiến HòaTác giả: Đặng Tiến HòaSố trang: 207 Trang Chương 1 Đại cương về động cơ đốt trongChương 2 Nhiên liệu và môi…

Read more
Giáo trình Công Nghệ Chế Tạo Phụ Tùng PDF

Giáo trình Công Nghệ Chế Tạo Phụ Tùng PDF

Giáo trình Công Nghệ Chế Tạo Phụ TùngTác giả: Trần Đình QuýSố trang: 174 TrangTrường Đại học GTVT Hà Nội Công nghệ chế tạo phụ tùng là môn học dùng cho các ngành…

Read more
Cấu Tạo, Bảo Dưỡng Và Sửa Chữa Thông Thường Xe ô Tô PDF

Cấu Tạo, Bảo Dưỡng Và Sửa Chữa Thông Thường Xe ô Tô PDF

Tài liệu Cấu Tạo, Bảo Dưỡng Và Sửa Chữa Thông Thường Xe ô Tô Cùng gửi tới các bạn tài liệu Cấu Tạo, Bảo Dưỡng, Sửa Chữa Thông Thường Ô TôTài liệu gồm…

Read more