Bài giảng cấu tạo ô tô ĐH GTVT PDF

Bài giảng cấu tạo ô tô ĐH GTVT PDFBài Giảng Cấu Tạo ô tô ĐH GTVT
Tác giả: Trường Mạnh Hùng
Số trang: 199 Trang

Bài giảng cấu tạo ô tô ĐH GTVT có điểm khác biệt so với gió trình khác là tài liệu tương đối ngắn gọn và trình bày tương đối cơ bản về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các hệ thống trên ô tô và động cơ.

Tài liệu bải giảng cấu tạo ô tô ĐH GTVT gồm 4 chương:
1. Tổng quan về ô tô.
2. Cấu tạo động cơ.
3. Cấu tạo hệ thống truyền lực.
4. Cấu tạo hệ thống chuyển động.

Tổng quan về ô tô:
Giúp ta nắm tổng quan nhất về 1 cấu tạo của ô tô. Đó là cơ sở để ta nghiên cứu tiếp tục các hệ thống trong ô tô.

Chương đầu của bài giảng cấu tạo ô tô ĐH GTVT giới thiệu cơ bản về nhiệm vụ và chức năng của các hệ thống trên ô tô.

Cấu tạo động cơ trên ô tô:
Động cơ còn được biết như là nguồn động lực chính để giúp ô tô di chuyển. Chính vì vậy, đây là cụm chi tiết quan trọng nhất trong ô tô.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Điện tử cơ bản : Điện trở
Tài liệu 1500 câu hỏi về Ngành Điện – Những kiến thức cơ bản về Điện

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.