Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ khí PDF

Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ khí PDFBài giảng Vẽ kỹ thuật cơ khí
Số trang: 124 Trang

Bản vẽ là một phương tiện truyền thông giữa các nhà kỹ thuật. Trong ngành kỹ thuật cơ khí tùy theo yêu cầu, mục đích cần truyền thông mà người ta đề ra các loại bản vẽ khác nhau.

Để giúp các bạn sinh viên chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật có thêm tài liệu học tập, Cùng gửi đến các bạn bộ tài liệu Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ khí

Nội dung tài liệu gồm:
Phần 1: Auto CAD 3D
Chương 1: Kiến thức cơ bản về 3D
Chương 2: Các mô hình 3D Dạng đường, mặt, và lưới
Chương 3: Các lệnh hỗ trợ khi thiết kế Mô hình 3D
Chướng 4: Mô hình 3D Solids
Phần 2: Vẽ kỹ thuật 2
Chướng 5: Vẽ quy ước các mối ghép
Chương 6: Vẽ quy ước bánh răng và lò xo
Chương 7: Khái niệm về dung sai và lắp ghép
Chương 8: Bản vẽ chi tiết
Chương 9: Bản vẽ lắp

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu cơ khí
Tài liệu 250 Bài Tập Kỹ Thuật Điện Tử
Đề bài và hướng dẫn giải bài tập Lớn Sức Bền Vật Liệu

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.