Tài liệu Hướng Dẫn Tự Sửa Chữa Xe Gắn Máy HONDA PDF

Tài liệu Hướng Dẫn Tự Sửa Chữa Xe Gắn Máy HONDA PDF

Tài liệu Hướng Dẫn Tự Sửa Chữa Xe Gắn Máy HONDATác giả: Nguyễn OanhPages: 217 trang Với mong muốn cung cấp tài liệu học nghề sửa chữa xe máy cho các bạn, sau…

Read more
Đề tài Nghiên cứu cây quyết định trong khai phá dữ liệu

Đề tài Nghiên cứu cây quyết định trong khai phá dữ liệu

Bài tập lớn: Đề tài Nghiên cứu cây quyết định trong khai phá dữ liệuNgành CNTT – Khoa khoa học máy tínhPages: 58 trang Với các bạn đang học ngành CNTT đang làm…

Read more
Tìm Hiểu Giải Thuật Di Truyền Ứng Dụng Giải Bài Toán Lập Lịch

Tìm Hiểu Giải Thuật Di Truyền Ứng Dụng Giải Bài Toán Lập Lịch

Bài tập lớn: Tìm Hiểu Giải Thuật Di Truyền Ứng Dụng Giải Bài Toán Lập LịchNgành Công Nghệ Thông TinĐề tài: Tìm Hiểu Giải Thuật Di Truyền Ứng Dụng Giải Bài Toán Lập…

Read more
Sử dụng giải thuật di truyền để giải bài toán lập thời khóa biểu

Sử dụng giải thuật di truyền để giải bài toán lập thời khóa biểu

Bài tập lớn: Sử dụng giải thuật di truyền để giải bài toán lập thời khóa biểuKhoa Công Nghệ Thông TinĐỀ TÀI: Sử dụng giải thuật di truyền để giải bài toán lập…

Read more
Nghiên cứu các thuật toán phân lớp dữ liệu dựa trên cây quyết định

Nghiên cứu các thuật toán phân lớp dữ liệu dựa trên cây quyết định

Luận án: Nghiên cứu các thuật toán phân lớp dữ liệu dựa trên cây quyết địnhKhoa Công Nghệ Thông TinĐỀ TÀI: Nghiên cứu các thuật toán phân lớp dữ liệu dựa trên cây…

Read more
Nghiên cứu giải thuật di truyền và ứng dụng vào bài toán lập thời khóa biểu

Nghiên cứu giải thuật di truyền và ứng dụng vào bài toán lập thời khóa biểu

Đề tai: Nghiên cứu giải thuật di truyền và ứng dụng vào bài toán lập thời khóa biểuKhoa Công Nghệ Thông TinĐỀ TÀI: Nghiên cứu giải thuật di truyền và ứng dụng vào…

Read more
Tài liệu 250 Bài Tập Kỹ Thuật Điện Tử

Tài liệu 250 Bài Tập Kỹ Thuật Điện Tử

250 Bài Tập Kỹ Thuật Điện TửTác giả: Nguyễn Thanh TràPages: 216 Trang Trong quá trình học tập thì việc tìm kiếm tài liệu chi học tập là rất cần thiết. Chính vì…

Read more
Tài liệu Giáo trình Kỹ thuật điện dân dụng và công nghiệp PDF

Tài liệu Giáo trình Kỹ thuật điện dân dụng và công nghiệp PDF

Giáo trình Kỹ thuật điện dân dụng và công nghiệp.Tác giả: Vũ Văn Tẩm. Để giúp các bạn học chuyên ngành điện dân dụng, điện công nghiệp có thêm tài liệu học tập.Cùng…

Read more
Giáo trình Cơ Khí Đại Cương PDF

Giáo trình Cơ Khí Đại Cương PDF

Giáo trình Cơ Khí Đại CươngNhiều Tác GiảSố trang: 124 Trang Để giúp các bạn học ngành kỹ thuật có thêm tài liệu học tập. Chiasemoi.com cùng chia sẻ với các bạn giáo…

Read more
Giải bài tập: Vật lý đại cương

Giải bài tập: Vật lý đại cương

Giải bài tập: Vật lý đại cương – Phần Cơ Học Để giúp các bạn học ngành kỹ thuật, cơ khí có thêm tài liệu học tập ở các trường Cao đẳng, Đại…

Read more