Nội dung ôn tập Toán lớp 1 học kì 1

Nội dung ôn tập môn học kì 1 môn Toán lớp 1 mà các em học sinh cần phải ghi nhớ.

Read more

Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 28

Phiếu bài tập cuối tuần 28 môn Toán lớp 2: Đơn vị, chục, trăm, nghìn. So sánh các số tròn trăm. Các số tròn chục từ 110 đến 200. Các số từ 101 đến 110.

Read more

Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 29

Phiếu bài tập cuối tuần 29 môn Toán lớp 2: Các số từ 111 tới 200. Các số có ba chữ số. So sánh các số có ba chữ số. Mét.

Read more

Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 1

Bài tập cơ bản và nâng cao môn Toán lớp 1 dành cho học sinh lớp 1 ôn tập kiểm tra nâng cao kiến thức chuẩn bị lên lớp 2.

Read more

Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 30

Phiếu bài tập cuối tuần 30 môn Toán lớp 2: Ki-lô-mét. Mi-li-mét. Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị. Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000.

Read more

38 bài toán có lời văn lớp 1

38 bài tập toán có lời văn cơ bản và nâng cao dành cho học sinh lớp 1 tự làm ôn tập kiểm tra kiến thức chuẩn bị lên lớp 2.

Read more

Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 31

Phiếu bài tập cuối tuần 31 môn Toán lớp 2: Phép trừ (không nhớ ) trong phạm vị 1000. Luyện tập chung.

Read more

11 bài tập đếm hình lớp 1

11 bài tập đếm hình dành cho học sinh lớp 1: đếm đoạn thẳng, đếm hình tam giác, đếm hình vuông, vẽ điểm, vẽ đoạn thẳng.

Read more

Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 32

Phiếu bài tập cuối tuần 32 môn Toán lớp 2: Luyện tập chung.

Read more

Dạng bài tập điền số, điền dấu – Toán lớp 1

Một số bài tập điền số, điền dấu dành cho học sinh lớp 1 tự làm luyện tập kiểm tra kiến thức môn Toán: cộng trừ, nhớ số.

Read more