Cấu Tạo, Bảo Dưỡng Và Sửa Chữa Thông Thường Xe ô Tô PDF

Tài liệu Cấu Tạo, Bảo Dưỡng Và Sửa Chữa Thông Thường Xe ô Tô

Cùng gửi tới các bạn tài liệu Cấu Tạo, Bảo Dưỡng, Sửa Chữa Thông Thường Ô Tô
Tài liệu gồm 19 hình vẽ về cấu tạo và chú thích từng chi tiết của oto.

Cấu Tạo, Bảo Dưỡng Và Sửa Chữa Thông Thường Xe ô Tô PDF

Gồm 19 hình vẽ,được ký hiệu từ hình 1 đến hình 19, các hệ thống, tổng thành chủ yếu của xe ô tô, động cơ xe otô, nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong 4 kỳ, sử dụng nguyên liệu xăng, cơ cấu xupáp động cơ xe ô tô, Hệ thống bôi trơn động cơ xe ô tô, Hệ thống làm mát động cơ xe ô tô, Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xe ô tô, Hệ thống truyền lực trên xe ô tô, Ly hợp trên xe ô tô, Truyền động cạc đăng trên xe ô tô, Cầu chủ động trên xe ô tô

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu Kết Cấu ô tô PDF
Tài liệu Cấu tạo hệ thông gạt mưa ô tô và rửa kính ô tô

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.