Đề thi HK1 môn Toán lớp 1 tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang 2015-2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1, trường tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, năm học 2015-2016.

Thời gian làm bài 40 phút. Hình thức thi Tự luận. Gồm 9 câu.

Câu 1:

Đề thi HK1 môn Toán lớp 1 tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang 2015-2016

Câu 2: Tính

Đề thi HK1 môn Toán lớp 1 tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang 2015-2016-1

Câu 3:

5 + 4 = …..
4 + 3 +1 = …..
7 + 0 = …..
5 – 2 + 7 = …..

Câu 4: Viết các số 7, 4, 10, 5.

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

4 + ….. = 9
….. + 3 = 6
5 + ….. = 8
….. + 4 = 7

Câu 6:

7 – 5 ….. 6
8 + 1 ….. 10
9 – 0 ….. 7 + 0
4 + 5 ….. 5 + 4

Câu 7: Số ?

Đề thi HK1 môn Toán lớp 1 tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang 2015-2016-2

Câu 8: Viết phép tính thích hợp vào ô trống

Đề thi HK1 môn Toán lớp 1 tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang 2015-2016-3

Câu 9: Điền số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng

Đề thi HK1 môn Toán lớp 1 tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang 2015-2016-4

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.