Đề thi HK1 môn Toán lớp 1 tiểu học Hoài Tân, Bình Định 2017-2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1, trường tiểu học Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, năm học 2017-2018.

Thời gian làm bài 40 phút. Hình thức thi Trắc nghiệm và Tự luận.

Câu 1:

Đề thi HK1 môn Toán lớp 1 tiểu học Hoài Tân, Bình Định 2017-2018

Câu 2: Hình bên có mấy hình tam giác?

Đề thi HK1 môn Toán lớp 1 tiểu học Hoài Tân, Bình Định 2017-2018-1

A.  3 hình tam giác. B.  4 hình tam giác. C.  5 hình tam giác. D.  6 hình tam giác.

Câu 3: Đọc, viết các số sau:

8:…………………

bảy:………….

2:…………………

không:………

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S.

□ 0 = 7 – 7
□10 – 8 = 2
□ 6 =  4 + 3
□ 9 – 5 = 4

Câu 5: Đặt tính rồi tính:

4 + 4
6 + 3
8 – 5
7 – 0

Câu 6: Tính:

2 + 7  = ………
6 + 2 – 5   =   ………
9 + 0 + 1 = ……..
10 – 0 – 6  =  ………

Câu 7: Số?

3 + □= 8
□– 3   =  5
□+ 7 = 10
10 – □= 10

Câu 8: Xếp các số : 6, 4, 8, 9, 1 theo thứ tự:

a. từ bé đến lớn:…………………………………………..
b. từ lớn đến bé:………………………………………….
Câu 9: Điền dấu  >, <, = ?

10 □1
6 – 1 □ 3 + 3
4 + 4  □8
10 – 9 □ 3 + 2

Câu 10: Viết phép tính thích hợp:

Đề thi HK1 môn Toán lớp 1 tiểu học Hoài Tân, Bình Định 2017-2018-2

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.