Đề thi HK1 môn Toán lớp 1 tiểu học Phương Trung – Hà Nội

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1, trường tiểu học Phương Trung, thành phố Hà Nội.

Thời gian làm bài 40 phút. Hình thức thi Trắc nghiệm và Tự luận.

Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất.

Câu 1: Số liền trước số 8 là:

A.  9 B.  6 C.  7 D.  10

Câu 2: Kết quả của phép tính 10 – 6 + 3là:

A.  4 B.  7 C.  3 D.  10

Câu 3: Trong các số sau số bé nhất là:

A.  5 B.  3 C.  9 D.  7

Câu 4: Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 6, 9, 5, 10 là:

A.  5, 6, 8, 9 B.  10, 9, 6, 5 C.  5, 6, 9, 10

Câu hỏi tự luận.

Câu 5: Số?

….+ 2 = 8
8 +…= 10
2 = 9 – …
6 + 2 -…= 5
5 +…= 9
….+ 3 = 7
8 = …+ 3
9 – 4 + …= 8
1 +… = 10
…- 4 = 4
4 = 10 -…
10 – 6 + …= 7
…. –6 = 3
10 -…= 6
1 = 7 – …
… – 2 – 4 = 2
3 +…= 9
2 +…= 8
6 = 3 +…
6 + 0 – …= 3

Câu 6: Đặt tính rồi tính

3 + 2
6 – 3
6 + 2
10 – 6
3 + 4
8 – 4
9 – 3
7 – 4

Câu 7: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống

9 + 0 …..10 – 5
8 + 2 …. 4 + 6
6 – 0 …. 0 + 7
1 + 7 … 10 – 3
8 – 3 …. 5 + 1
9 – 2 …7 – 1
9 – 3 ….10 – 4
4 + 1 … 6 – 2
3 + 2 ….4 – 2
10 – 2 ….3 + 4

Câu 8: Viết phép tính thích hợp

Đề thi HK1 môn Toán lớp 1 tiểu học Phương Trung - Hà Nội

Câu 9: Quan sát hình bên

Đề thi HK1 môn Toán lớp 1 tiểu học Phương Trung - Hà Nội-1
—– HẾT —–

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.