Giáo trình An Toàn Lao Động Trong Xây Dựng

Giáo trình An Toàn Lao Động Trong Xây Dựng
Tác giả: Phan Hồng Sang – Hoàng Công Cẩn
Số trang: 152

Cùng chia sẻ với các bạn sinh viên đang học các ngành Kỹ thuật, Xây dựng… Tài liệu An Toàn Lao Động Trong Xây Dựng.
Với tài liệu này giúp các em sinh viên, lào động làm trong ngành Xây Dựng có kiến thức nhất định để bảo hộ lao động nhằm tránh tai nạn lao động….

Giáo trình An Toàn Lao Động Trong Xây Dựng

NỘI DUNG:
Chương 1: Khái niệm chung về bảo hộ lao động –
Chương 2: Kỹ thuật vệ sinh lao động trong sản xuất –
Chương 3: An toàn khi sử dụng máy móc, thiết bị thi công –
Chương 4: An toàn khi đào đất đá và làm việc trên cao –
Chương 5: Kỹ thuật an toàn điện –
Chương 6: Khái niệm cơ bản về cháy -nổ –
Chương 7: Nguyên nhân gây cháy và biện pháp phòng chống cháy nổ

Donwload tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu cơ khí
Tài liệu 250 Bài Tập Kỹ Thuật Điện Tử

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.