Giáo trình Chi Tiết Máy

Giáo trình Chi Tiết MáyGiáo trình Chi Tiết Máy – Tập 1
Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp
Số trang: 210 trang

Sách gồm 3 phần chính, được chia làm 11 chương cụ thể như sau:
Phần một: Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy
Chương 1: Đại cương về thiết kế chi tiết máy
Chương 2: Những chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của chi tiết máy
Chương 3: Đại cương về độ tin cậy của máy và chi tiết máy

Phần hai: Các chi tiết máy ghép
Chương 4: Ghép bằng đinh tán
Chương 5: Ghép bằng hàn
Chương 6: Ghép bằng độ dôi
Chương 7: Ghép bằng then, then hoa và trục định hình
Chương 8: Ghép bằng ren

Phần ba: Truyền động Cơ Khí
Chương 9: Truyền động Bánh Ma Sát
Chương 10: Truyền động Bánh Răng
Chương 11: Truyền động Trục Vít
(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Giáo trình Chi Tiết Máy – Tập 2
Cấu tạo, bảo dưỡng và sửa chữa thông thường xe ô tô

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.