Giáo trình Chi Tiết Máy

Giáo trình Chi Tiết MáyGiáo trình Chi Tiết Máy – Tập 2
Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp
Số trang: 145 trang

Cuốn sách Chi tiết máy tập 2 – Nguyễn Trọng Hiệp gồm hai phần chính
Phần ba: Truyền động Cơ Khí
Chương 12: Truyền động Xích
Chương 13: Truyền động Đai
Chương 14: Truyền động Vít – Đai ốc

Phần 4: Trục, Ổ trục, Khớp nối và Lò xo
Chương 15: Trục
Chương 16: Ổ Trượt
Chương 17: Ổ Lăn
Chương 18: Khớp Nối
Chương 19: Lò Xo
(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Giáo trình Chi Tiết Máy – Tập 1
Cấu tạo, bảo dưỡng và sửa chữa thông thường xe ô tô

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.