Giáo Trình Điều Hòa Không Khí ebook PDF

Giáo Trình Điều Hòa Không Khí ebook PDFGiáo Trình Điều Hòa Không Khí
Tác giả: Pgs.Ts.Võ Chí Chính

Cùng chia sẻ với các bạn học chuyên ngành Nhiệt Lạnh tài liệu giáo trình Sửa Chữa Điều Hòa.
Giáo trình này được tác giả biên soạn nhằm cung cấp cho học sinh, sinh viên chuyên ngành Nhiệt Lạnh các trường đại học kỹ thuật và cao đẳng, các kỹ sư và công nhân kỹ thuật những kiến thức cơ bản và điều hòa không khí và thông gió hiện đại.
1. Những kiến thức cơ bản về không khí ẩm
2. Ảnh hưởng của môi trường không khí và chọn thông số tính toán các hệ thống điều hòa không khí
3. Tính cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm
4. Xử lý nhiệt ẩm không khí
5. Thiết lập và tính toán các sơ đồ điều hòa không khí
6. Hệ thống điều hòa không khí kiểu khô
7. Hệ thống điều hòa không khí kiểu ướt
8. Tuần hoàn không khí trong phòng
9. Hệ thống vận chuyển không khí
10. Hệ thống đường ống trong điều hòa không khí
11. Điều khiển tự động trong điều hòa không khí
12. Thông gió và cấp gió tươi
13. Lọc bụi và tiêu âm
(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu : Here

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.