Giáo Trình Dung Sai Lắp Ghép

Giáo Trình Dung Sai Lắp GhépGiáo Trình Dung Sai Lắp Ghép – ĐHCN
Tác giả: Ts.Nguyễn Dần – Ks. Nguyễn Hữu Thường
Số Trang: 113 Trang

Chương 1. Đổi lẫn chức năng và vấn đề tiêu chuẩn hóa
– Khái niệm về tính đổi lẫn trong cơ khí
– Vấn đề tiêu chuẩn hóa

Chương 2. Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép
– Khái niệm về kích thước, sai lệch giới hạn và dung sai
– Khái niệm về lắp ghép

Chương 3. Sai số gia công các thông số hình học ghi chép
– Khái niệm về sai số gia công và nguyên nhân gây ra
– Sai số gia công kích thước
– Sai số hình dạng vị trí và nhám bề mặt
– Nhám bề mặt

Chương 4. Dung sai lắp ghép bề mặt trơn
– Quy định dung sai
– Quy định lắp ghép
– Ghi kí hiệu sai lệch và lắp ghép trên bản vẽ
– Dung sai lắp ghép của các chi tiết lắp với ô lăn
– Dung sai lắp ghép then
– Dung sai lắp ghép then hoa
Chương 7. Chuỗi kích thước
– Khái niệm và định nghĩa
– Các thành phần của chuỗi kích thước
– Giải chuỗi kích thước

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Giáo trình Chi Tiết Máy – Tập 1
Giáo trình Nguyên lý động cơ đốt trong – Đặng Tiến Hòa

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.