Giáo Trình Nguyên Lý Động Cơ Đốt Trong

Giáo Trình Nguyên Lý Động Cơ Đốt Trong – Đặng Tiến Hòa
Tác giả: Đặng Tiến Hòa
Số trang: 207 Trang

Giáo Trình Nguyên Lý Động Cơ Đốt Trong

Chương 1 Đại cương về động cơ đốt trong
Chương 2 Nhiên liệu và môi trường công tác của động cơ đốt trong
Chương 3 Chu trình lý tưởng của động cơ đốt trong
Chương 4 Chu trình làm việc của động cơ đốt trong
Chương 5 Các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của động cơ
Chương 6 Chế độ làm việc và đặc tính của động cơ đốt trong
Chương 7 Hệ thống cung cấp nhiên liệu của động cơ xăng
Chương 8 Hệ thống cung cấp nhiên liệu của động cơ dùng nhiên liệu Diêzel

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Điện tử cơ bản : Điện trở
Giáo trình nguyên lý máy PDF

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.