Giáo Trình Vật Liệu Cơ Khí – ĐHCN ebook PDF

Giáo Trình Vật Liệu Cơ Khí – ĐHCN ebook PDFGiáo Trình Vật Liệu Cơ Khí – ĐHCN
Tác giả: Ths.Châu Minh Quang

Sau đây cùng chia sẻ với các bạn sinh viên học chuyên ngành Kỹ Thuật – Cơ Khí tài liệu về Vật Liệu Cơ Khí.
Tài liệu gồm các phần sau:
Chương 1. Cấu tạo tinh thể của vật liệu
– Cấu trúc và liên kết nguyên tử
– Mạng tinh thể lý tưởng
– Mạng tinh thể điển hình
Chương 2. Giản đồ trạng thái của hợp kim hai cầu tử
– Khái niệm về giản đồ trạng thái
– Giản đồ trạng thái sắt
– cacbon
– Cấu trúc và tính chất các pha trong hợp kim
– Quan hệ giữa giản đồ pha và tính chất vật liệu
Chương 3. Gang
– Đặt tính cơ bản của gang
– Các loại gang dùng trong ngành cơ khí
Chương 4. Thép
– Thép cacbon, thép hợp kim
– Thép cán nóng thông dụng
– Thép kết cấu – Thép dụng cụ
– Các loại thép hợp kim làm việc ở nhiệt độ cao
Chương 5. Kim loại và hợp kim màu
– Nhôm và hợp kim nhôm
– Đồng và hợp kim đồng
Chương 6. Vật liệu phi kim loại
– Vật liệu vô cơ
– Vật liệu hữu cơ
Chương 7. Vật liệu mới
– Vật liệu bột
– Vật liệu kết hợp.
(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu : Here

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.