Giáo Trình Vật Liệu Kỹ Thuật Cơ Khí PDF

Giáo Trình Vật Liệu Kỹ Thuật Cơ Khí
Nhiều Tác Giả,
Số trang: 170 Trang

Giáo Trình Vật Liệu Kỹ Thuật Cơ Khí PDF

Nội dung giáo trình
Phần 1: Cơ sở vật liệu học
Chương 1: Cấu trúc tinh thể của vật liệu
Chương 2: Giản đồ Pha
Chương 3: Kết tinh và khuếch tán trong vật liệu
Chương 4: Biến dạng dẻo và cơ tính của vật liệu
Chương 5: Ăn mòn và bảo vệ vật liệu

Phần 2: Các loại vật liệu kỹ thuật thông dụng
Chương 6: Gang và thép
Chương 7: Kim loại và kim loại màu
Chương 8: Các vật liệu phi kim loại
Chương 9: Vật liệu kỹ thuật điện

Phần 3: Xử lý nhiệt
Chương 10: Nhiệt luyện thép
Chương 11: Các phương pháp hóa bền bề mặt

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu Cơ khí
Sách Cơ Học Ứng Dụng Phần Bài Tập

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.