Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 bằng Tiếng Việt

Chia sẻ tài liệu học và sử dụng Photoshop CS5 đơn giản.

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 bằng Tiếng Việt

Việc sử dụng tài liệu này giúp người học hiểu hơn về cách sử dụng các thanh công cụ trong Photoshop CS5 và thực hành từng bước với từng công cụ.

Chúc các bạn thành công.

Link Download: Tại đây

Nguồn: Sưu tập

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.