Nghiên cứu giải thuật di truyền và ứng dụng vào bài toán lập thời khóa biểu

Nghiên cứu giải thuật di truyền và ứng dụng vào bài toán lập thời khóa biểuĐề tai: Nghiên cứu giải thuật di truyền và ứng dụng vào bài toán lập thời khóa biểu
Khoa Công Nghệ Thông Tin
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu giải thuật di truyền và ứng dụng vào bài toán lập thời khóa biểu
Pages: 55 trang

Với các bạn đang học ngành CNTT đang làm bài tập lớn thì việc cần tài liệu để học tập và báo cáo rất là quan trọng.
Để đáp ưng nhu cầu đó, trang chiasemoi cùng gửi đến các bạn sinh viên, tài liệu báo bài tập lớn Đề tài: Nghiên cứu giải thuật di truyền và ứng dụng vào bài toán sắp xếp thời khóa biểu ở trường thpt

Hy vọng với tài liệu này sẻ cung cấp giúp các bạn có thêm tư liệu, chuẩn bị tốt cho cho việc làm báo cáo.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download tài liệu bản: Word

Xem thêm: Bài tập lớn: Đề tài Nghiên cứu cây quyết định trong khai phá dữ liệu

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.