Nội dung ôn tập Toán lớp 1 học kì 1

Nội dung ôn tập môn học kì 1 môn Toán lớp 1 mà các em học sinh cần phải ghi nhớ.

– Thứ nhất: Biết đếm, đọc, viết thành thạo các số từ 0 đến 20, từ 20 về 0.

– Thứ hai: Đọc, viết thành thạo các số tròn chục.

– Thứ ba: Học thuộc bảng cộng trừ trong phạm vi 10.

– Thứ tư: Làm thành thạo các phép cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 20, các phép cộng, trừ các số tròn chục.

– Thứ năm: Biết so sánh các số trong phạm vi 20.

– Thứ sáu: Hoàn thành tốt các bài toán có lời văn đã học.

– Thứ bảy: Học sinh nhận biết và làm kí hiệu các hình: hình tròn, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật.

– Thứ tám: Biết vẽ các đoạn thẳng có độ dài cho trước: 1cm, 2cm, 3cm, 4cm, 5cm….

Trên đây là kiến thức HK1 Toán lớp 1 mà học sinh lớp 1 cần phải hoàn thành trước khi bước vào học kì 2.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.