Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 28

Phiếu bài tập cuối tuần 28 môn Toán lớp 2: Đơn vị, chục, trăm, nghìn. So sánh các số tròn trăm. Các số tròn chục từ 110 đến 200. Các số từ 101 đến 110.

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 28

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 28-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 2 -TUẦN 28 dưới đây:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *