Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 33

Phiếu bài tập cuối tuần 33 môn Toán lớp 2: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000. Ôn tập về phép cộng và phép trừ. Ôn tập về phép nhân và phép chia.

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 33

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 33-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 2 -TUẦN 33 dưới đây:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.