Tài liệu Bài Giảng Dao Động Kỹ Thuật

Tài liệu Bài Giảng Dao Động Kỹ Thuật
Biên soạn: thầy Đặng Văn Hiếu
Page: 129 Trang

Dao động là một hiện tượng phổ biến trong tự nhiên và trong kỹ thuật. Như dao động của các máy, các phương tiện giao thông vận tải, các tòa nhà cao tầng, những chiếc cầu bắc ngang qua các dòng sông, …Đó là các hệ dao động trong kỹ thuật.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu cơ khí
Tài liệu 250 Bài Tập Kỹ Thuật Điện Tử
Đề bài và hướng dẫn giải bài tập Lớn Sức Bền Vật Liệu

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.