Tài liệu Cấu tạo hệ thống gạt mưa ô tô và rửa kính ô tô

Tài liệu Cấu tạo hệ thống gạt mưa ô tô và rửa kính ô tô

Để giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Ô tô, Kỹ thuật có thêm tài liệu học tập. Tailieuvui.com cùng gửi đến các bạn tài liệu Cấu tạo hệ thống gạt mưa ô tô và rửa kính ô tô.

Tài liệu Cấu tạo hệ thống gạt mưa ô tô và rửa kính ô tô

Hệ thống gạt nước và rửa kính là một hệ thống đảm bảo cho người lái nhìn được rõ bằng cách gạt nước mưa trên kính trước và kính sau khi trời mưa.

Cấu tạo hệ thống gạt mưa ô tô và rửa kính ô tô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu hệ thống đơn giản nhưng rất quan trọng này trên ô tô. Nếu không có hệ thống này thì chắc hẳn lúc trời mưa không ai lái xe quá.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu Kết Cấu Ô TÔ PDF
Bài giảng cấu tạo ô tô ĐH GTVT PDF

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.