Tài liệu Kỹ Thuật Bảo Hành Máy Giặt SANYO Lồng Ngang (AWD

Tài liệu Kỹ Thuật Bảo Hành Máy Giặt SANYO Lồng Ngang (AWD – 700T & 700VT)
Pages: 36 trang

Tài liệu Hướng Dẫn Bảo Trì Máy Giặt SANYO Lồng Ngang với loại máy giặt (AWD – 700T & 700VT) giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc sửa chữa và bảo hành hơn.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hưu ích với các bạn đang học và sửa chữa máy giặt.

Download tài liệu: PDF

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.