Tải sách Thuật ngữ kỹ thuật Đóng Tàu và Đăng Kiểm ANH-VIỆT Ebook PDF

Từ điển – thuật ngữ kỹ thuật đóng tàu và đăng kiểm bằng tranh (English – Vietnamese Shipbuilding and Register Technical Terms):

Tải sách Thuật ngữ kỹ thuật Đóng Tàu và Đăng Kiểm ANH-VIỆT Ebook PDF
– Xuất bản năm 2002 (Nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải)
– Biên soạn chính : Phạm Thao, Phí Đình Long
Cuốn từ điển tranh này được xây dựng dựa trên các tài liệu của Đăng kiểm Nhật Bản (NK), hệ thống các quy phạm phân cấp và đóng tàu biển, các công ước quốc tế về an toàn tàu biển do cục Đăng kiểm Việt Nam (VR) xuất bản.
Với khoảng 100 trang kèm hình vẽ minh họa được chú thích bằng tiếng Anh và tiếng Việt, cuốn từ điển đã diễn tả được phần lớn các thuật ngữ Anh – Việt của các bộ phận chủ yếu có trên các loại tàu biển.
Nội dung :
– Phần 1 – Các loại tàu
– Phần 2 – Các chi tiết kết cấu thân tàu
– Phần 3 – Các thiết bị tàu

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download tài liệu: PDF

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.