Tính toán và thiết kế Robot SCARA

Tính toán và thiết kế Robot SCARABỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CƠ KHÍ

BÀI TẬP LỚN
MÔN : RÔ BỐT CÔNG NGHIỆP
ĐỀ TÀI : TÌNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ RÔ BỐT SCARA

Chương I : Tĩnh học và động học tay máy
1.1 Tình toán kích thước các khâu tay máy
1.2 Động học thuận tay máy
1.3 Động học ngược tay máy
1.4 Xác định quy luật chuyển động của các khớp

Chương II : Động lực học tay máy
2.1 Phân tích các lực tác động lên tay máy
2.2 Tính động năng
2.3 Tính thế năng
2.4 Thiết lập phương trình vi phân chuyển động
2.5 Xác định quy luật biế thuên momen và lực tại các khớp

Download tài liệu : Tại đây

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.