Ktl-icon-tai-lieu

BẢN ĐỀ NGHỊ ĐOÀN CẤP TRÊN CHUẨN Y KẾT QUẢ BẦU CỬ NHIỆM KỲ 2012 - 2013

Được đăng lên bởi Hoàng Vân Kiều
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1005 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Chi đoàn trường TH Hoàng Văn Thụ
Lạng Sơn, ngày 17tháng 10 năm 2012
BẢN ĐỀ NGHỊ ĐOÀN CẤP TRÊN CHUẨN Y KẾT QUẢ BẦU CỬ
NHIỆM KỲ 2012 - 2013
Kính gửi: BCH Đoàn Phường Hoàng Văn Thụ.
Căn cứ vào:
- Kết quả Đại hội Chi đoàn trường TH Hoàng Văn Thụ nhiệm kỳ
2012- 2013 ngày 12 tháng 10 năm 2012.
- Biên bản họp phiên thứ nhất BCH Chi đoàn trường nhiệm kỳ 2012 - 2013
ngày 16 tháng 10 năm 2012.
BCH Chi đoàn kính gửi BCH Đoàn Phường Hoàng Văn Thụ, đề nghị BCH
Đoàn phường ra quyết định chuẩn y BCH Chi đoàn trường TH Hoàng Văn Thụ
nhiệm kỳ 2012- 2013 gồm các đồng chí sau:

STT
Họ vàTên
1
Hoàng Thị Vân Kiều
2
Hứa Thị
Vân
3
Đặng Thị
Hường

Chức vụ
Phụ trách
Bí thư
Điều hành chung.
Phó bí thư Hỗ trợ Bí Thư các hoạt động Đoàn
Uỷ viên
Hỗ trợ công tác đoàn, ghi biên bản

Xin trân trọng cám ơn!

TM. BCH Chi đoàn

Hoàng Thị Vân Kiều

...
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Chi đoàn trường TH Hoàng Văn Thụ
Lạng Sơn, ngày 17tháng 10 năm 2012
BẢN ĐỀ NGHỊ ĐOÀN CẤP TRÊN CHUẨN Y KẾT QUẢ BẦU CỬ
NHIỆM KỲ 2012 - 2013
Kính gửi: BCH Đoàn Phường Hoàng Văn Thụ.
Căn cứ vào:
- Kết quả Đại hội Chi đoàn trường TH Hoàng Văn Thụ nhiệm kỳ
2012- 2013 ngày 12 tháng 10 năm 2012.
- Biên bản họp phiên thứ nhất BCH Chi đoàn trường nhiệm kỳ 2012 - 2013
ngày 16 tháng 10 năm 2012.
BCH Chi đoàn kính gửi BCH Đoàn Phường Hoàng Văn Thụ, đề nghị BCH
Đoàn phường ra quyết định chuẩn y BCH Chi đoàn trường TH Hoàng Văn Thụ
nhiệm kỳ 2012- 2013 gồm các đồng chí sau:
STT Họ vàTên Chức vụ Phụ trách
1 Hoàng Thị Vân Kiều Bí thư Điều hành chung.
2 Hứa Thị Vân Phó bí thư Hỗ trợ Bí Thư các hoạt động Đoàn
3 Đặng Thị Hường Uỷ viên Hỗ trợ công tác đoàn, ghi biên bản
Xin trân trọng cám ơn!
TM. BCH Chi đoàn
Hoàng Thị Vân Kiều
BẢN ĐỀ NGHỊ ĐOÀN CẤP TRÊN CHUẨN Y KẾT QUẢ BẦU CỬ NHIỆM KỲ 2012 - 2013 - Người đăng: Hoàng Vân Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BẢN ĐỀ NGHỊ ĐOÀN CẤP TRÊN CHUẨN Y KẾT QUẢ BẦU CỬ NHIỆM KỲ 2012 - 2013 9 10 429