Ktl-icon-tai-lieu

Bản tự kiểm điểm cá nhân

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Tôi tên:...................................................................................................................................................
Hiện đang làm việc tại Bộ phận:............................................................................................................
Nhiệm vụ được giao là:..........................................................................................................................
Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:
Trình bày sự việc xảy ra:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM NHÂN
Tôi tên:...................................................................................................................................................
Hiện đang làm việc tại Bộ phận:............................................................................................................
Nhiệm vụ được giao là:..........................................................................................................................
Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:
Trình bày sự việc xảy ra:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Xác định sự việc trên bản thân mình lỗi hay không?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nguyên nhân sai phạm (hoặc do tại sao không lỗi):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Hậu quả do sai phạm xảy ra:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Ghi chú: ba hình thức kỷ luật chính
- Khiển trách bằng văn bản;
- Chuyển làm công tác khác mức lương thấp
hơn không quá sáu tháng;
- Sa thải.
Ngày tháng năm
Người viết kiểm điểm
(Ký, ghi họ tên)
Bản tự kiểm điểm cá nhân - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bản tự kiểm điểm cá nhân 9 10 231