Ktl-icon-tai-lieu

Bảng điểm

Được đăng lên bởi tiennq93
Số trang: 5700 trang   |   Lượt xem: 3678 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mã lớp: D11VT3 - Kỳ 7

STT Name

Điểm
KTHP
Âm
Thanh
Hình
Ảnh

Điểm
KTHP Mô
Điểm
Điểm
Phỏng Hệ KTHP Báo
KTHP
Thống
Hiệu Điều Internet và
Truyền
Khiển
GT
Thông

1 Anh

7

6

6

8

2 Ánh

3

4

4

8

3
3

3 Chung

7

6

7

8

7

8

7

4 Công

4

7

7

7

7

8

7

5 Cúc

8

7

7

8

8

8

7

6 T.Cường

6

6

7

9

8

3

7

7 K.Cường

4

4

6

7

6

5

6

8 Đạt

8

6

7

7

8

8

8

9 H.Đức

8

8

6

9

8

9

6

10 V.Đức

8

7

9

9

9

8

8

11 Dũng

6

3

4

7

6

5

6

12 Hà

9

8

7

9

8

10

8

13 Hai

8

8

7

9

8

9

8

14 Hiếu

8

8

7

8

7

10

6

15 Hoà

8

3

3

3

7

2

5

16 Hùng

3

6

3

8

7

3

7

17 Hương

7

6

7

9

7

7

8

18 Huy

6

5

5

7

7

3

6

19 Khiêm

9

8

7

9

9

9

8

20 Khương

7

4

6

7

7

6

7

21 Liền

6

3

5

7

6

4

7

22 Linh

8

4

6

7

7

5

7

23 Loan

9

7

7

9

9

5

8

24 Long

7

5

5

9

7

4

7

25 Đ.Mạnh

5

4

5

3

7

4

7

26 V.Mạnh

7

7

6

7

7

6

8

27 Miên

9

8

6

9

9

9

7

28 Minh

6

7

3

8

8

5

6

29 Nam

9

7

7

8

8

9

7

30 Ngoan

8

8

6

8

8

8

7

31 Nguyên

6

4

3

8

7

6

5

32 Oánh

6

7

4

7

6

7

6

33 Phong

3

6

3

8

8

6

6

34 Phương

8

6

7

9

9

8

9

35 Quyết

8

8

6

9

7

8

7

36 Quỳnh

3

6

7

7

8

3

8

37 Sơn

3

5

6

7

6

3

8

38 Thanh

3

1

3

4

2

0

2

Điểm
KTHP
PTTH

Điểm
KTHP
TTDĐ

Điểm
KTHP
NCKH

7

6

3

4

Trang 1

Mã lớp: D11VT3 - Kỳ 7

STT Name

Điểm
KTHP
Âm
Thanh
Hình
Ảnh

Điểm
KTHP Mô
Điểm
Điểm
Phỏng Hệ KTHP Báo
KTHP
Thống
Hiệu Điều Internet và
Truyền
Khiển
GT
Thông

Điểm
KTHP
PTTH

Điểm
KTHP
TTDĐ

Điểm
KTHP
NCKH

39 Thông

6

7

3

3

3

8

8

40 Thứ

4

7

3

6

7

6

7

41 Tiến

9

6

7

9

9

9

7

42 Trang

9

8

5

7

8

8

10

43 Trung

7

7

5

7

6

6

6

44 Trung

3

1

2

3

3

0

2

45 Tuấn

8

7

3

6

7

7

7

46 Tùng

8

6

7

9

7

8

9

47 Việt

6

4

4

6

5

5

2

0
0
Trang 2

Mã lớp: D11VT3 - Kỳ 7

STT Name

Điểm
KTHP
Âm
Thanh
Hình
Ảnh

Điểm
KTHP Mô
Điểm
Điểm
Phỏng Hệ KTHP Báo
KTHP
Thống
Hiệu Điều Internet và
Truyền
Khiển
GT
Thông

Điểm
KTHP
PTTH

Điểm
KTHP
TTDĐ

Điểm
KTHP
NCKH

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Trang 3

Mã lớp: D11VT3 - Kỳ 7

STT Name

Điểm
KTHP
Âm
Thanh
Hình
Ảnh

Điểm
KTHP Mô
Điểm
Điểm
Phỏng Hệ KTHP Báo
KTHP
Thống
Hiệu Điều Internet và
Truyền
Khiển
GT
Thông

Điểm
KTHP
PTTH

Điểm
KTHP
TTDĐ

Điểm
KTHP
NCKH

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Trang 4

Mã lớp: D11VT3 - Kỳ 7

...
Trang 1
Mã lớp: D11VT3 - Kỳ 7
STT Name
1
Anh
7
6
6
8
3
7 6
2
Ánh
3 4 4
8
3 3 4
3
Chung
7
6
7
8
7
8 7
4
Công
4
7
7
7
7
8 7
5
Cúc
8
7
7
8
8
8 7
6
T.Cường
6
6
7
9
8
3
7
7
K.Cường
4 4
6
7
6
5 6
8
Đạt
8
6
7
7
8
8 8
9
H.Đức
8
8
6
9
8
9 6
10
V.Đức
8
7
9
9
9
8 8
11
Dũng
6
3 4
7
6
5 6
12
9
8
7
9
8
10 8
13
Hai
8
8
7
9
8
9 8
14
Hiếu
8
8
7
8
7
10 6
15
Hoà
8
3 3 3
7
2
5
16
Hùng
3
6
3
8
7
3
7
17
Hương
7
6
7
9
7
7 8
18
Huy
6
5
5
7
7
3
6
19
Khiêm
9
8
7
9
9
9 8
20
Khương
7
4
6
7
7
6 7
21
Liền
6
3 5
7
6
4
7
22
Linh
8
4
6
7
7
5 7
23
Loan
9
7
7
9
9
5 8
24
Long
7
5
5
9
7
4
7
25
Đ.Mạnh
5
4 5 3
7
4
7
26
V.Mạnh
7
7
6
7
7
6 8
27
Miên
9
8
6
9
9
9 7
28
Minh
6
7
3
8
8
5 6
29
Nam
9
7
7
8
8
9 7
30
Ngoan
8
8
6
8
8
8 7
31
Nguyên
6
4 3
8
7
6 5
32
Oánh
6
7
4
7
6
7 6
33
Phong
3
6
3
8
8
6 6
34
Phương
8
6
7
9
9
8 9
35
Quyết
8
8
6
9
7
8 7
36
Quỳnh
3
6
7
7
8
3
8
37
Sơn
3
5
6
7
6
3
8
38
Thanh
3 1 3 4 2 0 2
Điểm
KTHP
Âm
Thanh
Hình
Ảnh
Điểm
KTHP Mô
Phỏng Hệ
Thống
Truyền
Thông
Điểm
KTHP Báo
Hiệu Điều
Khiển
Điểm
KTHP
Internet và
GT
Điểm
KTHP
PTTH
Điểm
KTHP
TTDĐ
Điểm
KTHP
NCKH
Bảng điểm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng điểm - Người đăng: tiennq93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5700 Vietnamese
Bảng điểm 9 10 212