Ktl-icon-tai-lieu

Bảng ghi chép về thị trường mục tiêu

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bảng ghi chép về thị trường mục tiêu
Target Market Worksheet
1. Miêu tả ý tưởng:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

2. Ý tưởng này để làm gì?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

3. Các ý tưởng tương tự được áp dụng và sản phẩm được bán ở đâu?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

4. Các khách hàng tiềm năng thường đi giải trí ở đâu?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

5. Các khách hàng tiềm năng thường đi học ở đâu?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

6. Các khách hàng tiềm năng thường đi mua hàng ở đâu?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

7. Các khách hàng tiềm năng thường đọc loại báo, tạp chí, văn bản và trang web nào?

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

8. Các khách hàng tiềm năng thường xem truyền hình và nghe radio đài nào?
.................................................................................................................................
.........................................................
Bảng ghi chép về thị trường mục tiêu
Target Market Worksheet
1. Miêu tả ý tưởng:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Ý tưởng này để làm gì?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Các ý tưởng tương tự được áp dụng và sản phẩm được bán ở đâu?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. Các khách hàng tiềm năng thường đi giải trí ở đâu?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
5. Các khách hàng tiềm năng thường đi học ở đâu?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
6. Các khách hàng tiềm năng thường đi mua hàng ở đâu?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
7. Các khách hàng tiềm năng thường đọc loại báo, tạp chí, văn bản và trang web nào?
Bảng ghi chép về thị trường mục tiêu - Trang 2
Bảng ghi chép về thị trường mục tiêu - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng ghi chép về thị trường mục tiêu 9 10 351