Ktl-icon-tai-lieu

Bảng kiểm tra lập kế hoạch Marketing

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Market Planning Checklist
Bảng kiểm tra lập kế hoạch Marketing
Trước khi bạn bắt đầu một chiến dịch tiếp thị, hãy trả lời các câu hỏi về doanh nghiệp, sản phẩm,
dịch vụ của bạn sau đây.
Bạn đã phân tích thị trường cho sản phẩm, dịch vụ của bạn chưa? Bạn có biết những đặc tính nào
của sản phẩm, dịch vụ của bạn hấp dẫn các phân đoạn thị trường khác nhau?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Khi quyết định thông điệp tiếp thị, bạn miêu tả lợi ích của sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng
như thế nào?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Bạn đã chuẩn bị cơ cấu giá bán? Bạn giảm giá và khuyến mại thế nào và cho ai?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Bạn có chuẩn bị dự toán doanh thu?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Bạn sẽ sử dụng loại kênh truyền thông nào trong chiến dịch tiếp thị của mình?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Bạn đã chuẩn bị kế hoạch khuếch trương bán hàng?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Bạn đã chuẩn bị chiến dịch công bố công chúng?
.................................................................................................................................
.................................................................
Market Planning Checklist
Bảng kiểm tra lập kế hoạch Marketing
Trước khi bạn bắt đầu một chiến dịch tiếp thị, hãy trả lời các câu hỏi về doanh nghiệp, sản phẩm,
dịch vụ của bạn sau đây.
Bạn đã phân tích thị trường cho sản phẩm, dịch vụ của bạn chưa? Bạn có biết những đặc tính nào
của sản phẩm, dịch vụ của bạn hấp dẫn các phân đoạn thị trường khác nhau?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Khi quyết định thông điệp tiếp thị, bạn miêu tả lợi ích của sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng
như thế nào?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Bạn đã chuẩn bị cơ cấu giá bán? Bạn giảm giá và khuyến mại thế nào và cho ai?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Bạn có chuẩn bị dự toán doanh thu?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Bạn sẽ sử dụng loại kênh truyền thông nào trong chiến dịch tiếp thị của mình?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Bạn đã chuẩn bị kế hoạch khuếch trương bán hàng?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Bạn đã chuẩn bị chiến dịch công bố công chúng?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Các tài liệu tiếp thị của bạn có đề cập tới các thiết bị hoặc dịch vụ phụ trợ mà khách hàng có thể
muốn mua thêm?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Nếu bạn bán hàng hóa, bạn đã chuẩn bị tờ thông tin hướng dẫn cơ cấu hoạt động và lắp đặt rõ
ràng? Bạn bảo hành sản phẩm như thế nào? Dịch vụ khách hàng và hỗ trợ khách hàng hậu mãi
của bạn ra sao?
Bảng kiểm tra lập kế hoạch Marketing - Trang 2
Bảng kiểm tra lập kế hoạch Marketing - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng kiểm tra lập kế hoạch Marketing 9 10 883