Ktl-icon-tai-lieu

Bảng mẫu hóa đơn

Được đăng lên bởi quyen25
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG QUYỂN
Điện thoại : 0977589238
Địa chỉ : Khu trung tâm chợ Lạm -Sơn Thành -Nho Quan - Ninh Bình

BẢNG THÔNG BÁO GIÁ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
STT
1

Tên hàng

Đơn vị
Tính
Tạ

Đơn giá
385.00 động

Khuyến mãi
vận chuyển
5000 đồng/tạ

Tạ

430.000 đồng

5000 đồng/tạ

Tạ

460.000 đồng

5000 đồng/tạ

Tạ

450.000 đồng

5000 đồng/tạ

Tạ

1.300.000 đồng

10.000 đồng/tạ

Tạ

1.250.000 đồng

10.000 đồng

6

N.P.K Ninh Bình
5-10-3
N.P.K Lào Cai
5-10-3
N.P.K Sông gianh
5-10 -3
N.P.K Lâm Thao
5-10-3
DAP Đình Vũ
P2O5 =45%
N = 16%
Đầu Trâu L1

7

Đầu Trâu L2

Tạ

1.350.000 đồng

10.000 đồng

8

Đạm Ninh Bình

Tạ

800.000 đồng

10.000 đồng

9

Đạm Phú Mỹ

Tạ

850.000 đồng

10.000 đồng

2
3
4
5

Chú ý : Bảng giá trên chỉ áp dụng từ ngày 7/1/2015 đến ngày 15/1/2015 .Sau
ngày 15/1/2015 các mặt hàng sẽ thay đổi theo chỉ đâọ của các công ty và mặt
bằng thị trường .
TMDNTN HỒNG QUYỂN
Giám đốc

...
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG QUYỂN
Điện thoại : 0977589238
Địa chỉ : Khu trung tâm chợ Lạm -Sơn Thành -Nho Quan - Ninh Bình
BẢNG THÔNG BÁO GIÁ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
STT Tên hàng Đơn vị
Tính
Đơn giá Khuyến mãi
vận chuyển
1 N.P.K Ninh Bình
5-10-3
Tạ 385.00 động 5000 đồng/tạ
2 N.P.K Lào Cai
5-10-3
Tạ 430.000 đồng 5000 đồng/tạ
3 N.P.K Sông gianh
5-10 -3
Tạ 460.000 đồng 5000 đồng/tạ
4 N.P.K Lâm Thao
5-10-3
Tạ 450.000 đồng 5000 đồng/tạ
5 DAP Đình Vũ
P2O5 =45%
N = 16%
Tạ 1.300.000 đồng 10.000 đồng/tạ
6 Đầu Trâu L1 Tạ 1.250.000 đồng 10.000 đồng
7 Đầu Trâu L2 Tạ 1.350.000 đồng 10.000 đồng
8 Đạm Ninh Bình Tạ
800.000 đồng 10.000 đồng
9 Đạm Phú Mỹ Tạ 850.000 đồng 10.000 đồng
Chú ý : Bảng giá trên chỉ áp dụng từ ngày 7/1/2015 đến ngày 15/1/2015 .Sau
ngày 15/1/2015 các mặt hàng sẽ thay đổi theo chỉ đâọ của các công ty và mặt
bằng thị trường .
TMDNTN HỒNG QUYỂN
Giám đốc
Bảng mẫu hóa đơn - Người đăng: quyen25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng mẫu hóa đơn 9 10 121