Ktl-icon-tai-lieu

Bảng thanh toán tiền lương

Được đăng lên bởi nguyenthao2406
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Mức lương khởi điểm
750000
Họ và tên
Mã ngạch HSL
TT lương HSPC
TT phụ cấp Tổng cộng
Phạm Văn Giáp
15113
4.12 865,200
1.42
298200
1,163,400
Chu Thị Hà
15113
4.12 865,200
1.42
298200
1,163,400
Phạm Thị Vân
15113
3.26 684,600
1.18
247800
932,400
Lê Thị Vân
15113
2.98 625,800
1.08
226800
852,600
Nguyễn Thị Hoài
15113
3.26 684,600
1.14
239400
924,000
Nguyễn Văn Tao
15113
3.65 766,500
1.14
239400
1,005,900
Trần Thị Luyến
15113
3.26 684,600
1.14
239400
924,000
Nguyễn Hải Quân
15113
3.26 684,600
1.14
239400
924,000
Nguyễn Nhật Lệ
15113
2.98 625,800
1.04
218400
844,200
Hoàng Thị Hà
15113
2.42 508,200
0.89
186900
695,100
Nguyễn Trung Kiên
15113
2.42 508,200
0.84
176400
684,600
Đậu Thị Thu
15113
1.86 390,600
0.84
176400
567,000
Nguyễn Quang Đạo
15113
1.78 373,800
0.84
176400
550,200
Ngô Thị Nguyên
6032
1.78 373,800
0.84
176400
550,200
Nguyễn Thị Diệp
15113
1.78 373,800
0.84
176400
550,200
Chu Minh Sơn
15113
1.78 373,800
0.84
176400
550,200
Nguyễn Lan Anh
15113
1.78 373,800
0.84
176400
550,200
Phạm Thị Nguyệt
15113
1.78 373,800
0.84
176400
550,200
tổng cộng
10,136,700
3845100 13,981,800
trung bình
563,150
213616.67
776,767

CK trừ
Còn nhận
43260 1,120,140
43260 1,120,140
34230
898,170
31290
821,310
34230
889,770
38325
967,575
34230
889,770
34230
889,770
31290
812,910
25410
669,690
25410
659,190
19530
547,470
18690
531,510
18690
531,510
18690
531,510
18690
531,510
18690
531,510
18690
531,510
506835 13,474,965
28157.5
748,609

...
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Mức lương khởi điểm 750000
TT Họ và tên Mã ngạch HSL TT lương HSPC TT phụ cấp Tổng cộng
1 Phạm Văn Giáp 15113 4.12 865,200 1.42 298200 1,163,400
2 Chu Thị Hà 15113 4.12 865,200 1.42 298200 1,163,400
3 Phạm Thị Vân 15113 3.26 684,600 1.18 247800 932,400
4 Lê Thị Vân 15113 2.98 625,800 1.08 226800 852,600
5 Nguyễn Thị Hoài 15113 3.26 684,600 1.14 239400 924,000
6 Nguyễn Văn Tao 15113 3.65 766,500 1.14 239400 1,005,900
7 Trần Thị Luyến 15113 3.26 684,600 1.14 239400 924,000
8 Nguyễn Hải Quân 15113 3.26 684,600 1.14 239400 924,000
9 Nguyễn Nhật Lệ 15113 2.98 625,800 1.04 218400 844,200
10 Hoàng Thị Hà 15113 2.42 508,200 0.89 186900 695,100
11 Nguyễn Trung Kiên 15113 2.42 508,200 0.84 176400 684,600
12 Đậu Thị Thu 15113 1.86 390,600 0.84 176400 567,000
13 Nguyễn Quang Đạo 15113 1.78 373,800 0.84 176400 550,200
14 Ngô Thị Nguyên 6032 1.78 373,800 0.84 176400 550,200
15 Nguyễn Thị Diệp 15113 1.78 373,800 0.84 176400 550,200
16 Chu Minh Sơn 15113 1.78 373,800 0.84 176400 550,200
17 Nguyễn Lan Anh 15113 1.78 373,800 0.84 176400 550,200
18 Phạm Thị Nguyệt 15113 1.78 373,800 0.84 176400 550,200
tổng cộng 10,136,700 3845100 13,981,800
trung bình 563,150 213616.67 776,767
Bảng thanh toán tiền lương - Trang 2
Bảng thanh toán tiền lương - Người đăng: nguyenthao2406
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng thanh toán tiền lương 9 10 703