Ktl-icon-tai-lieu

Bảng thời gian làm việc của người lao động

Được đăng lên bởi hl-trungccdc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bảng ghi thời gian hàng ngày của người lao động
Thời gian
Tên người lao động

Giờ vào làm

Bắt đầu nghỉ Kết thúc nghỉ trưa
trưa

Giờ về

Tổng cộng

Chữ ký

Bảng ghi thời gian hàng tuần của cá nhân người lao động
Tên: ____________________________

Ngày:

Thời gian vào
làm

Tổng số trong Tuần từ __ __/__ __/__ __ :
Chữ ký :

Tuần bắt đầu từ: __ __/__ __/__ __

Bắt đầu nghỉ trưa Kết thúc nghỉ trưaGiờ về

Tổng số giờ

...
Bảng ghi thời gian hàng ngày của người lao động
Thời gian
Tên người lao động Giờ vào làm Bắt đầu nghỉ
trưa
Kết thúc nghỉ trưa Giờ về Tổng cộng Chữ ký
Bảng thời gian làm việc của người lao động - Trang 2
Bảng thời gian làm việc của người lao động - Người đăng: hl-trungccdc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng thời gian làm việc của người lao động 9 10 809