Ktl-icon-tai-lieu

Bảng thống kê phương tiện Phòng cháy và chữa cháy

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu PC6
BH theo Thông tư số : 04/2004/ TT- BCA
Ngày 31-3-2004

BẢNG THỐNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY.
STT

TÊN PHƯƠNG TIỆN

CHỦNG LOẠI
VÀ KÝ HIỆU

SỐ
LƯỢNG

NƠI BỐ TRÍ, LẮP
ĐẶT

…………..ngày……tháng…..năm….

…………………………
(ký tên đóng dấu)

...
Mẫu PC6
BH theo Thông tư số : 04/2004/ TT- BCA
Ngày 31-3-2004
BẢNG THỐNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY.
STT TÊN PHƯƠNG TIỆN CHỦNG LOẠI
VÀ KÝ HIỆU
SỐ
LƯỢNG
NƠI BỐ TRÍ, LẮP
ĐẶT
…………..ngày……tháng…..năm….
…………………………
(ký tên đóng dấu)
Bảng thống kê phương tiện Phòng cháy và chữa cháy - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng thống kê phương tiện Phòng cháy và chữa cháy 9 10 599