Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo công tác

Được đăng lên bởi ngocthophuochung09
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 873 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG BỘ XÃ PHƯỚC HƯNG
CHI BỘ CƠ QUAN
*
Số 01-BCT/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phước Hưng, ngày

tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện tháng 01 và chương trình công tác tháng 02 năm 2015
___________
I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC THÁNG 01
1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị:
a. Về phát triển kinh tế:
- Về sản xuất lúa, vận động nông dân xuống giống vụ lúa đông xuân mùa
được 2.297,6 ha, đạt 100% so kế hoạch. Ban Nông nghiệp phối hợp các ngành
chức năng cùng nông dân thăm đồng vào thứ 4 hàng tuần; hướng dẫn nông dân
phòng trừ sâu bệnh trên vụ lúa đông xuân mùa; tập huấn hướng dẫn cho nông dân
cách diệt chuột được 03 cuộc, 63 lượt nông dân dự. Dịch bệnh xảy ra 168,4 ha,
chiếm 7,3% so diện tích chủ yếu là bệnh đạo ôn. Chuột phá hại 678 ha, chiếm
29,2% so tổng diện tích rải rác ở các ấp.
- Về thủy lợi nội đồng, đào mới và đưa vào hoạt động 01 mô hình đê bao
khép kín ở ấp Chòm Chuối, chiều dài 350 m, với kinh phí khoảng 32.119.000 đ.
Nạo vét hoàn thành kênh bờ đê thuộc 02 ấp Chòm Chuối và Chợ Dưới, chiều dài
1.655 m, kinh phí khoảng 80.600.000 đ. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Trạm
Thủy Nông tiến hành khảo sát đo chiều dài các kênh trong kế hoạch nạo vét thủy
lợi nội đồng trong năm 2015.
- Về điện lưới, kết hợp Phòng Công thương, Điện lực huyện và ban nhân
dân các ấp tiến hành khảo sát tuyến lắp trụ cung cấp điện cho người dân thuộc dự
án 20.000 hộ (giai đoạn III).
b. Về văn hóa-xã hội:
- Tiếp và làm việc với Ban Chỉ đạo huyện đến phúc tra tái công nhận 02
ấp văn hóa (Đầu Giồng A và Bến Chùa). Kết quả Ban Chỉ đạo huyện đánh giá đạt
các tiêu chí đủ điều kiện tái công nhận. Đề nghị Ban Chỉ đạo huyện ra quyết định
tái công nhận 02 ấp văn hóa (Đầu Giồng A và Bến Chùa). Tổ chức cuộc họp triển
khai Nghị định 163/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính phủ về quy định mức hỗ
trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Họp bình xét đề nghị bảo trợ xã hội nhân
dịp tết nguyên đán năm 2015 cho 56 hộ gồm 118 nhân khẩu. Cấp 1.645 thẻ Bảo
hiểm y tế cho hộ nghèo theo Quyết định số: 09-QĐ/TTg ngày 30/01/2011 của
Thủ tướng Chính phủ.

2
- Phối hợp với các ngành đoàn thể, Ban Giám hiệu trường và Ban nhân
dân các ấp vận động 02 học sinh bỏ học giữa chừng trở lại lớp học.
- Chi trả tiền trợ cấp người có công: 133 đối tượng với số tiền
153.866,694đ. Tiền BTXH 284 đối tượng với số tiền 59.580.000đ. Nhận tiền thờ
cúng 01 năm 01 lần được 79 đối tượng với số tiền 39.500.000đ.
Làm hồ sơ phục vụ cho người khuyết tật đặc biệt nặng được 12 đối
tượng.Cấp phát BHYT người có công 133 đối tượng. lậ...
ĐẢNG BỘ XÃ PHƯỚC HƯNG
CHI BỘ CƠ QUAN
*
Số 01-BCT/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phước Hưng, ngày tháng 01 năm 2015
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện tháng 01 và chương trình công tác tháng 02 năm 2015
___________
I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC THÁNG 01
1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị:
a. Về phát triển kinh tế:
- Về sản xuất lúa, vận động nông dân xuống giống vụ lúa đông xuân mùa
được 2.297,6 ha, đạt 100% so kế hoạch. Ban Nông nghiệp phối hợp các ngành
chức năng cùng nông dân thăm đồng vào thứ 4 hàng tuần; hướng dẫn nông dân
phòng trừ sâu bệnh trên vụ lúa đông xuân mùa; tập huấn hướng dẫn cho nông dân
cách diệt chuột được 03 cuộc, 63 lượt nông dân dự. Dịch bệnh xảy ra 168,4 ha,
chiếm 7,3% so diện tích chủ yếu bệnh đạo ôn. Chuột phá hại 678 ha, chiếm
29,2% so tổng diện tích rải rác ở các ấp.
- Về thủy lợi nội đồng, đào mới đưa vào hoạt động 01 hình đê bao
khép kín ấp Chòm Chuối, chiều dài 350 m, với kinh phí khoảng 32.119.000
đ
.
Nạo vét hoàn thành kênh bờ đê thuộc 02 ấp Chòm Chuối và Chợ Dưới, chiều dài
1.655 m, kinh phí khoảng 80.600.000
đ
. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Trạm
Thủy Nông tiến hành khảo sát đo chiều dài các kênh trong kế hoạch nạo vét thủy
lợi nội đồng trong năm 2015.
- Về điện lưới, kết hợp Phòng Công thương, Điện lực huyện ban nhân
dân các ấp tiến hành khảo sát tuyến lắp trụ cung cấp điện cho người dân thuộc dự
án 20.000 hộ (giai đoạn III).
b. Về văn hóa-xã hội:
- Tiếp làm việc với Ban Chỉ đạo huyện đến phúc tra tái công nhận 02
ấp văn hóa (Đầu Giồng A và Bến Chùa). Kết quả Ban Chỉ đạo huyện đánh giá đạt
các tiêu chí đủ điều kiện tái công nhận. Đề nghị Ban Chỉ đạo huyện ra quyết định
tái công nhận 02 ấp văn hóa (Đầu Giồng A và Bến Chùa). Tổ chức cuộc họp triển
khai Nghị định 163/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính phủ về quy định mức hỗ
trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Họp bình xét đề nghị bảo trợ hội nhân
dịp tết nguyên đán năm 2015 cho 56 hộ gồm 118 nhân khẩu. Cấp 1.645 thẻ Bảo
hiểm y tế cho hộ nghèo theo Quyết định số: 09-QĐ/TTg ngày 30/01/2011 của
Thủ tướng Chính phủ.
Báo cáo công tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo công tác - Người đăng: ngocthophuochung09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Báo cáo công tác 9 10 543