Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO CÔNG TÁC CHI ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NHIỆM KỲ 2012-2013

Được đăng lên bởi Thùy Dương
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 543 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XÃ ĐOÀN CHÁNH MỸ
CHI ĐOÀN TH CHÁNH MỸ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Chánh Mỹ, ngày 29 tháng 11 năm 2013

BÁO CÁO
CÔNG TÁC CHI ĐOÀN
VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI
NHIỆM KỲ 2012-2013
I/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
- Tổng số Đoàn viên hiện nay:
16/08 nữ.
+ Số Đoàn viên chuyển đến:
07/07 nữ.
+ Số Đoàn viên chuyển đi:
02/01 nữ.
- Tổng số Đảng viên đang sinh hoạt Đoàn:
- Tổng số Ủy viên BCH chi đoàn trường học:
- Tổng số Đoàn viên giáo viên có gia đình:

04/04 nữ.
02/01 nữ
06/05 nữ.

II/ CÔNG TÁC GIÁO DỤC:
* Về chính trị tư tưởng, truyền thống, pháp luật và nếp sống văn hóa và văn
minh đô thị:
Tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn trong năm như: Kỷ niệm 68 năm thành
lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2012); Ngày truyền thống HSSV 09/01;
82 năm thành lập Đảng CSVN (03/02/1930 – 03/02/2012); Ý nghĩa ngày Tết dân
tộc, Luật giao thông đường bộ; Ý nghĩa tuyên truyền ngày Quốc tế phụ nữ; Ngày
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/03/1931
– 26/03/2012); Ý nghĩa “Tháng Thanh niên”; Luật giao thông đường bộ; Tháng An
toàn giao thông; 36 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước
(30/4/1975 – 30/4/2012); Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7); Ngày Quốc Khánh
(02/9/1945 – 2/9/2012), …. Đoàn viên tham dự 100%.
Thực hiện cắt dán băng ron tuyên truyền ngày thành lập Đảng CSVN; Chào
mừng Tháng Thanh niên, ngày thành lập Đoàn . . ..
Tổ chức đăng ký không vi phạm ATGT, đội mũ bảo hiểm, vận động giáo
viên thực hiện tốt công tác chuyên môn, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu được phân
bổ và tham gia tốt hội thi giáo viên giỏi các cấp, tham gia các hội trại, các phong
trào tại địa phương, quan tâm tổ chức tặng quà trung thu cho học sinh trong trường
học, làm báo tường mừng Đảng, mừng xuân, v.v…
* Tình hình tư tưởng Đoàn viên giáo viên:
Nhìn chung, tư tưởng các đồng chí ổn định, tích cực trong vấn đề nâng cao
và thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, tích cực học tập, tham gia đầy đủ các hoạt
do ngành, trường tổ chức. Tuy nhiên còn một số hoạt động cấp xã vẫn chưa tham
gia nhiệt tình.
II/ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN – ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG
ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN:
1/ Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh:
- Đảm bảo 100% đoàn viên đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên theo
đúng quy định.

- Hàng tháng sinh hoạt Chi Đoàn định kỳ vào đầu tháng. Qua đó kiểm điểm
công tác tháng rồi; lập ra kế hoạch công tác tháng tới; phân công đoàn viên thực
hiện; phê bình và tự phê bình những đoàn viên hoạt động xuất sắc hoặc chưa hoàn
thành công tác. Và họp đột xuất khi có yêu cầu.
- Đảm bảo 100% Ban chấp hà...
XÃ ĐOÀN CHÁNH MỸ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN TH CHÁNH MỸ Chánh Mỹ, ngày 29 tháng 11 năm 2013
BÁO CÁO
CÔNG TÁC CHI ĐOÀN
VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI
NHIỆM KỲ 2012-2013
I/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
- Tổng số Đoàn viên hiện nay: 16/08 nữ.
+ Số Đoàn viên chuyển đến: 07/07 nữ.
+ Số Đoàn viên chuyển đi: 02/01 nữ.
- Tổng số Đảng viên đang sinh hoạt Đoàn: 04/04 nữ.
- Tổng số Ủy viên BCH chi đoàn trường học: 02/01 nữ
- Tổng số Đoàn viên giáo viên có gia đình: 06/05 nữ.
II/ CÔNG TÁC GIÁO DỤC:
* Về chính trị tưởng, truyền thống, pháp luật nếp sống văn hóa văn
minh đô thị:
Tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn trong năm như: Kỷ niệm 68 năm thành
lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 22/12/2012); Ngày truyền thống HSSV 09/01;
82 năm thành lp Đảng CSVN (03/02/1930 03/02/2012); Ý nghĩa ngày Tết dân
tộc, Luật giao thông đường bộ; Ý nghĩa tuyên truyền ngày Quốc tế phụ nữ; Ngày
Khởi nghĩa Hai Trưng; kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/03/1931
– 26/03/2012); Ý nghĩa “Tháng Thanh niên”; Luật giao thông đường bộ; Tháng An
toàn giao thông; 36 m ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước
(30/4/1975 30/4/2012); Ngày Thương binh liệt (27/7); Ngày Quốc Khánh
(02/9/1945 – 2/9/2012), …. Đoàn viên tham dự 100%.
Thực hiện cắt dán băng ron tuyên truyền ngày thành lập Đảng CSVN; Chào
mừng Tháng Thanh niên, ngày thành lập Đoàn . . ..
Tổ chức đăng ký không vi phạm ATGT, đội bảo hiểm, vận động giáo
viên thực hiện tốt công tác chuyên môn, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu được phân
bổ và tham gia tốt hội thi giáo viên gii các cấp, tham gia các hội trại,c phong
trào tại địa phương, quan tâm tổ chức tặng quà trung thu cho học sinh trong trường
học, làm báo tường mừng Đảng, mừng xuân, v.v…
* Tình hình tư tưởng Đoàn viên giáo viên:
Nhìn chung, tưởng các đồng chí ổn định, tích cực trong vấn đề nâng cao
thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, tích cực học tập, tham gia đầy đủ các hoạt
do ngành, trường tổ chức. Tuy nhiên còn một số hoạt động cấp vẫn chưa tham
gia nhiệt tình.
II/ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG
ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN:
1/ Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh:
- Đảm bảo 100% đoàn viên đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên theo
đúng quy định.
BÁO CÁO CÔNG TÁC CHI ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NHIỆM KỲ 2012-2013 - Trang 2
BÁO CÁO CÔNG TÁC CHI ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NHIỆM KỲ 2012-2013 - Người đăng: Thùy Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BÁO CÁO CÔNG TÁC CHI ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NHIỆM KỲ 2012-2013 9 10 922