Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo dân vận

Được đăng lên bởi anhtuyet313
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1002 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO
Sơ kết công tác Dân vận quý I năm 2014
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!
Kính thưa các đống chí đại biểu!
Thưa toàn thể các bác, các đồng chí dự hội nghị!
Quý I năm 2014 đã qua đi, hôm nay tôi xin thay mặt khối dân vận Đảng bộ
phường An Dương xin sơ bộ đáng giá phong trào dân vận quý I và phương hướng
nhiệm vụ qúy II năm 2014. Trước hết xin được chào mừng và kính chúc sức khỏe
các đồng chí đại biểu dự hội nghị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
I. Kết quả công tác dân vận quý I/2014
- Khối dân vận phường được sự chỉ đạo, lãnh đạo của thường vụ Đảng ủy
phường đã hoàn thành nhiệm vụ cơ bản của khối, đó là:
Trong 3 tháng qua tình hình tâm trạng, tư tưởng, đời sống của các tầng lớp
nhân dân trên địa bàn phưởng cơ bản ổn định. Đại bộ phận nhân dân tin tưởng vào
sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền quận, phường; tích
cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Việc thực hiện chủ đề
năm của quận "Ngân sách và giáo dục" được tập trung chỉ đạo, triển khai thu được
kết quả tốt. Các bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia học tập Nghị
quyết Trung ương 8 (Khóa XI). Hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", hoạt động ủng hộ
và quan tâm đến người có công với tổ quốc. Hoạt động an sinh xã hội đạt kết quả
cao như quan tâm đến các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trong dịp
tết Giáp Ngọ 2014... được cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhiệt tình
hướng ứng.
Tuy nhiên tâm trạng của không ít của quần chúng nhân dân vẫn lo lắng đến
diến biến thời tiết, dịch bệnh, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt tăng
cao, trong khi thu nhập của người lao động thấp. tư tưởng của một số tổ phó tổ dân
phố chưa ổn định do không có phụ cấp. tình trạng về tư tưởng một số bộ phận còn
băn khoăn về thực hiện Thông tư 04/TT-BNV những vấn đề trên ảnh hưởng trực
tiếp đến tư tưởng và đời sống hàng ngày của nhân dân.
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cáp ủy Đảng
Đảng ủy tập trung vào chỉ đạo hệ thống dân vận, MTTQVN, các đoàn thể
chính trị - xã hội, thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trong nhân
dân, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ theo quy định, tạo đà cho
việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.
Quan tâm chăm lo chu đáo cho nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có tết;
tổ chức thăm tặng quà cho các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo,
cận nghèo, bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Ban chấp hành Đảng bộ lãnh đạo các chi bộ triển khai tổ ...
BÁO CÁO
Sơ kết công tác Dân vận quý I năm 2014
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!
Kính thưa các đống chí đại biểu!
Thưa toàn thể các bác, các đồng chí dự hội nghị!
Quý I năm 2014 đã qua đi, hôm nay tôi xin thay mặt khối dân vận Đảng bộ
phường An Dương xin bộ đáng giá phong trào dân vận quý I phương hướng
nhiệm vụ qúy II năm 2014. Trước hết xin được chào mừng kính chúc sức khỏe
các đồng chí đại biểu dự hội nghị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
I. Kết quả công tác dân vận quý I/2014
- Khối dân vận phường được sự chỉ đạo, lãnh đạo của thường vụ Đảng ủy
phường đã hoàn thành nhiệm vụ cơ bản của khối, đó là:
Trong 3 tháng qua tình hình tâm trạng, tư tưởng, đời sống của các tầng lớp
nhân dân trên địa bàn phưởng bản ổn định. Đại bộ phận nhân dân tin tưởng vào
sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền quận, phường; tích
cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Việc thực hiện chủ đề
năm của quận "Ngân sách giáo dục" được tập trung chỉ đạo, triển khai thu được
kết quả tốt. Các bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia học tập Nghị
quyết Trung ương 8 (Khóa XI). Hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", hoạt động ủng hộ
quan tâm đến người công với tổ quốc. Hoạt động an sinh hội đạt kết quả
cao như quan tâm đến các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trong dịp
tết Giáp Ngọ 2014... được cán bộ Đảng viên các tầng lớp nhân dân nhiệt tình
hướng ứng.
Tuy nhiên tâm trạng của không ít của quần chúng nhân dân vẫn lo lắng đến
diến biến thời tiết, dịch bệnh, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt tăng
cao, trong khi thu nhập của người lao động thấp. tư tưởng của một số tổ phó tổ dân
phố chưa ổn định do không phụ cấp. tình trạng về tưởng một số bộ phận còn
băn khoăn về thực hiện Thông 04/TT-BNV những vấn đề trên ảnh hưởng trực
tiếp đến tư tưởng và đời sống hàng ngày của nhân dân.
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cáp ủy Đảng
Đảng ủy tập trung vào chỉ đạo hệ thống dân vận, MTTQVN, các đoàn thể
chính trị - xã hội, thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến tưởng trong nhân
dân, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ theo quy định, tạo đà cho
việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - hội, quốc phòng an ninh của địa phương.
Quan tâm chăm lo chu đáo cho nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều tết;
tổ chức thăm tặng quà cho các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo,
cận nghèo, bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...
báo cáo dân vận - Trang 2
báo cáo dân vận - Người đăng: anhtuyet313
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
báo cáo dân vận 9 10 450