Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo dân vận

Được đăng lên bởi ninhninh1987
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 4058 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG ỦY XÃ ĐÔNG CAO
KHỐI DÂN VẬN
*
Số
- BC/BDV

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đông Cao, ngày 02 tháng 10 năm 2013

BÁO CÁO
Kết quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” hướng tới kỷ niệm 83 năm ngày
truyền thống Công tác dân vận của Đảng
-----Thực hiện công văn số 76 CV/DVHU ngày 19/9/2013 về việc Đẩy mạnh phong trào
thi đua “Dân vận khéo” huyện Phổ Yên và Nghị quyết số 25 NQ/TW ngày
03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dận vận trong tình hình mới . Khối dân vận
xã Đông Cao báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công
tác dân vận như sau:
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2012
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2012
Năm 2012, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực
vượt lên khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và kinh tế vĩ mô trong
nước, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ. Nổi bật là sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, kiên
quyết có trọng tâm, trọng điểm của lãnh đạo tỉnh, nên tình hình kinh tế - xã hội năm
2012 của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực 1; kinh tế tiếp tục phát triển, an sinh
xã hội được bảo đảm, đời sống của người dân, đặc biệt là ở những vùng khó khăn
được quan tâm; các vấn đề xã hội bức xúc được quan tâm giải quyết. Các lĩnh vực
giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao…có chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành
chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được
giữ vững. Theo chủ đề năm 2012 là “Xây dựng Chiến lược và quy hoạch”, nhiều đề
án được xây dựng và triển khai, đặc biệt là xây dựng Đề án “Phát triển kinh tế - xã
hội nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, anh ninh và thí điểm xây
dựng hai đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái” tỉnh Quảng
Ninh, được Bộ Chính trị cho ý kiến tại Thông báo số 108-TB/TW ngày 01/10/2012.
Bộ Chính trị đã biểu dương và đánh giá cao tinh thần chủ động đổi mới, sáng tạo,
thể hiện tầm nhìn xa, chiến lược.
Trong năm, có nhiều đoàn công tác của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm và
làm việc, là sự động viên chỉ đạo lớn đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta. Hội nghị xúc
1

tiến đầu tư tỉnh Quảng Ninh năm 2012 đã được chuẩn bị tích cực và thành công tốt đẹp,
tạo cơ sở thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư tại Quảng Ninh, tạo động
lực cho tăng trưởng kinh tế. Tuần Du lịch Hạ Long 2012 mà tiêu điểm là Carnaval Hạ
Long và chào mừng Vịnh Hạ ...
ĐẢNG ỦY XÃ ĐÔNG CAO
KHỐI DÂN VẬN
*
Số - BC/BDV
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đông Cao, ngày 02 tháng 10 năm 2013
BÁO CÁO
Kết quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” hướng tới kỷ niệm 83 năm ngày
truyền thống Công tác dân vận của Đảng
------
Thực hiện công văn số 76 CV/DVHU ngày 19/9/2013 về việc Đẩy mạnh phong trào
thi đua “Dân vận khéo” huyện Phổ n Nghị quyết s 25 NQ/TW ngày
03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường đổi mới
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dận vận trong tình hình mới . Khối dân vận
Đông Cao báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong công
tác dân vận như sau:
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2012
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2012
Năm 2012, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực
vượt lên khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và kinh tế vĩ mô trong
nước, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ. Nổi bậtsự chỉ đạo điều hành linh hoạt, kiên
quyết trọng tâm, trọng điểm của lãnh đạo tỉnh, nên tình hình kinh tế - hội năm
2012 của tỉnh đã những chuyển biến tích cực
1
; kinh tế tiếp tục phát triển, an sinh
hội được bảo đảm, đời sống của người dân, đặc biệt những vùng khó khăn
được quan tâm; các vấn đề hội bức xúc được quan tâm giải quyết. Các lĩnh vực
giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao…có chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành
chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được
giữ vững. Theo chủ đề năm 2012 “Xây dựng Chiến lược và quy hoạch”, nhiều đề
án được xây dựng triển khai, đặc biệt xây dựng Đề án “Phát triển kinh tế -
hội nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, anh ninh thí điểm xây
dựng hai đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái” tỉnh Quảng
Ninh, được Bộ Chính trị cho ý kiến tại Thông báo số 108-TB/TW ngày 01/10/2012.
Bộ Chính trị đã biểu dương đánh giá cao tinh thần chủ động đổi mới, sáng tạo,
thể hiện tầm nhìn xa, chiến lược.
Trong năm, có nhiều đoàn ng tác ca nh đạo Đng và Nhà c đến thăm và
m việc, sđộng vn chđạo lớn đối với Đảng bvà nhân dân tnh ta. Hội nghc
1
báo cáo dân vận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo dân vận - Người đăng: ninhninh1987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
báo cáo dân vận 9 10 146