Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ MÔN CHUYÊN ĐỀ 3 THI CÔNG

Được đăng lên bởi Tôn Trần
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 483 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
MÔN CHUYÊN ĐỀ 3 THI CÔNG
1.Thuyết minh: Trình bày bằng word
2.Hình thức trình bày kết quả: Thuyết trình (sử
dụng PowerPoint).

3. Thuyết minh,Thuyết trình thể hiện được các nội dung:
a.Giới thiệu tổng quan về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến
“Chuyên đề” nghiên cứu.
b.Phân tích ưu khuyết điểm, phạm vi ứng dụng của chuyên đề.
c.Phân tích tất cả các yếu tố kỹ thuật liên quan đến chuyên đề.
d.Phân tích tất cả các vấn đề liên quan đến phương tiện, thiết
bị và công nghệ thi công.
e.Phân tích tất cả các vấn đề liên quan đến vật liệu sử dụng
trong chuyên đề nghiên cứu.

3. Thuyết minh,Thuyết trình thể hiện được các nội dung:
f.Trình bày các quy trình thực hiện/thi công.
g.Phân tích những sự cố và cách khắc phục trong việc ứng
dụng thực tế của chuyên đề nghiên cứu.
h.Trong bài thuyết trình phải sử dụng hình ảnh/video của các
nguồn tham khảo tin cậy và những hình ảnh/video của kết
quả phân tích tính toán nếu có.

4. PHÂN NHÓM
Nhóm trưởng chịu trách nhiệm phân công việc cho
các thành viên, trong bài thuyết trình phải ghi rõ
nhiệm vụ của từng thành viên trong nhóm và bảng
đánh giá sự đóng góp của từng thành viên trong
nhóm (đánh giá sự đóng góp tích cực của từng thành
viên, đánh giá theo %).

5. Trong quá trình trình bày của một nhóm các nhóm còn lại
phải theo dõi và đặt câu hỏi phản biện.
Mỗi nhóm đặt 1 câu phản biện
6. Mỗi nhóm có 20 phút thuyết trình và 10 phút để trả lời
phản biện.
7. Cuối bài thuyết trình phải có kết luận, cô đọng được những
ý quan trọng của bài thuyết trình.

Ghi chú:
Trước khi trình bày phải in 1 bản của bài báo
trên khổ giấy A4 và đĩa (thuyết minh, báo cáo,
hình ảnh, video minh họa) gửi thầy phụ trách.

CÁC VẤN ĐỀ

1. Thi công cọc khoan nhồi
2. Thi công cọc, tường barret
3. Các giải pháp bảo vệ thành hố đào
4. Các giải pháp chống giữ thành hố đào
5. Thi công tầng hầm bằng phương pháp bottom_up
6. Thi công tầng hầm bằng phương pháp top_down

7. Các khuyết tật thi công cọc tường, biện pháp khắc
phục
8. Các phương pháp đánh giá chất lượng cọc trước
và sau khi thi công
9. Các giải pháp chống thấm tầng hầm
10. Thi công ứng suất trước
11. Thi công ván khuôn trượt
12. Thi công ván khuôn leo

...
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
MÔN CHUYÊN ĐỀ 3 THI CÔNG
1.Thuyết minh: Trình bày bằng word
2.Hình thức trình bày kết quả: Thuyết trình (sử
dụng PowerPoint).
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ MÔN CHUYÊN ĐỀ 3 THI CÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ MÔN CHUYÊN ĐỀ 3 THI CÔNG - Người đăng: Tôn Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ MÔN CHUYÊN ĐỀ 3 THI CÔNG 9 10 24