Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo: Kế toán vốn bằng tiền

Được đăng lên bởi Phuong Pham
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 2519 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chuyên đề thực tập

Kế toán vốn bằng tiền

Tìm kiếm tài liệu kế toán tại :

Lambaocaotaichinh.com
Fb: Dịch vụ làm báo cáo tài chính

Báo cáo thực tập
Công tác kế toán vốn
bằng tiền tại công ty
TNHH Thắng Hương

SV: Phạm Thị Phương. Lớp D6LTKT47 . GVHD: Nguyễn Thị Thanh Mai

Chuyên đề thực tập

Kế toán vốn bằng tiền

Để hoàn thành bài chuyên đề thực tập này tôi xin chân thành cảm ơn sự
giúp đỡ tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Mai đã dẫn dắt và tạo điều kiện và
giúp đỡ tôi trong suốt quá việc thức tập .
Là một sinh viên đi thực tập tại một công ty, qua hai tháng thực tập tại quý
công ty đã chỉ cho tôi nhiều bổ ích. Tuy thời gian thực tập không dài nhưng tôi đã
được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị phòng kế toán cũng như các phòng ban
khác đã tạo điều kiện và môi trường giúp tôi rất nhiều trong việc nắm vững, liên hệ
thực tế, hệ thống lại những kiến thức đã học ở trường, có thêm nhiều kinh nghiệm
thực tiễn trong quá việc để thực hiện tốt chuyên đề tốt nghiệp..
Cuối cùng Với sự biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị
trong Công ty TNHH Thắng Hương, người đã luôn theo sát và hướng dẫn tận tình
cho tôi giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá việc thực hiện đề tài.
Tôi rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô cùng
toàn thể các bạn để tôi có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức của mình, phục vụ tốt
hơn công tác thực tế sau này.
Sinh viên
Phạm Thị Phương

SV: Phạm Thị Phương. Lớp D6LTKT47 . GVHD: Nguyễn Thị Thanh Mai

Chuyên đề thực tập

Kế toán vốn bằng tiền

M ỤC L ỤC
M ỤC L ỤC................................................................................................................................3
LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................................................4
1.1 Lý do chọn đề tài:...............................................................................................................4
1.2 Mục đích nghiên cứu:.........................................................................................................4
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu....................................................................................4
1.4 Phương pháp nghiên cứu:.................................................................................................5
1.5 Kết cấu chuyên đề...............................................................................................................5
CHƯƠNG 1. TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔ...

 !
Lambaocaotaichinh.com
Fb: Dịch vụ làm báo cáo tài chính
"
#
 #
$%%&%'(
SV: Phạm Thị Phương. Lớp D6LTKT47 . GVHD: Nguyễn Thị Thanh Mai
Báo cáo: Kế toán vốn bằng tiền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo: Kế toán vốn bằng tiền - Người đăng: Phuong Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Báo cáo: Kế toán vốn bằng tiền 9 10 503