Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Được đăng lên bởi chivan2907
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1028 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BCĐ CMC-PCGD
TT AN THạNH
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------An Thạnh, ngày tháng 7 năm 2010

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU
PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
Giai đoạn 2001 – 2010
Phần thứ nhất
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I. Đặc điểm chung
1. Đặc điểm về địa lý, kinh tế-xã hội :
Thị trấn An Thạnh là một trung tâm kinh tế văn hóa-giáo dục của huyện
Thuận An có diện tích tự nhiên 790 ha, dân số 31420 và gần 19000 người tạm
trú .Thị trấn có 9 khu phố dân cư đa số sống bằng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp và dịch vụ.
2. Đặc điểm về văn hóa, giáo dục :
Trên địa bàn có 3 trường tiểu học, 1 trường THCS, 1 trường THPT, 1 trường
tiểu học đạt chuẩn quốc gia, 1 trường TH đang được xây mới .Cơ sở vật chất và
trang thiết bị trường học khá đầy đủ đáp ứng được nhu cầu học tập của con em
nhân dân trên địa bàn và vùng lân cận, việc huy động ra lớp hàng năm đều đạt tỷ lệ
cao. Thị trấn có 3392 em phải được phổ cập trung học cơ sở.
II. Thuận lợi, khó khăn
Đi vào thực hiện công tác PC bậc trung học, thị trấn An Thạnh có những
thuận lợi và khó khăn sau :
1. Thuận lợi
TT An Thạnh được công nhận đạt chuẩn PCGD THCS lần đầu năm 1999
(theo tiêu chuẩn của công văn số 7036/THPT ngày 10/10/1994 của Bộ GD&ĐT về
hướng dẫn thực hiện PCGD THCS). Mạng lưới giáo dục rải đều trên địa bàn của
thị trấn, trường lớp, cơ sở vật chất, hệ thống cơ sở hạ tầng cũng được quan tâm
nâng cấp, sửa chữa tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và đi lại của học sinh.
Kết quả tốt nghiệp THCS của các trường THCS trên địa bàn cũng khá ổn
định.
2. Khó khăn
-TT An Thạnh là vùng đô thị tập trung đông dân cư, tuy nhiên cũng có một
khu phố nửa đô thị nửa nông thôn đời sống có khó khăn, một khu phố tập trung
nhiều dân nhập cư đến tạm trú nên ảnh hưởng đến sự phát triển giáo dục đồng bộ,
số liệu điều tra nhiều thay đổi gây khó khăn cho công tác PCGD.
-Đa số đối tượng phải vận động thuộc gia đình mới nhập cư, nghèo khó bận
rộn với sinh kế, không có thời gian học trở lại.
1

-Số hộ nghèo của thị trấn tuy đã giảm đáng kể nhưng hiện nay vẫn còn một
số em trong độ tuổi đến trường có hoàn cảnh gia đình khó khăn phải bỏ học.
Phần thứ hai
QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
CÁC MỤC TIÊU PHỔ CẬP GIÁO DỤC
TRUNG HỌC CƠ SỞ, TIỂU HỌC Đ ĐT
I.Sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, HĐND, UBND
1. Văn bản chỉ đạo của thị trấn :
Xác định được hướng phát triển của địa phương về lâu dài, Đảng ủy, HĐND,
UBND thị trấn An Thạnh đã quyết tâm thực hiện việc nâng cao trình độ vă...
BCĐ CMC-PCGD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TT AN THạNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------ -------------------------------------
An Thạnh, ngày tháng 7 năm 2010
BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU
PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
Giai đoạn 2001 – 2010
Phần thứ nhất
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I. Đặc điểm chung
1. Đặc điểm về địa lý, kinh tế-xã hội :
Thị trấn An Thạnh một trung tâm kinh tế văn hóa-giáo dục của huyện
Thuận An diện ch tự nhiên 790 ha, dân số 31420 gần 19000 người tạm
trú .Thị trấn 9 khu phố dân đa số sống bằng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp và dịch vụ.
2. Đặc điểm về văn hóa, giáo dục :
Trên địa bàn có 3 trường tiểu học, 1 trường THCS, 1 trường THPT, 1 trường
tiểu học đạt chuẩn quốc gia, 1 trường TH đang được xây mới .Cơ sở vật chất
trang thiết bị trường học k đầy đ đáp ứng được nhu cầu học tập của con em
nhân dân trên địa bàn và vùng lân cận, việc huy động ra lớp hàng năm đều đạt tỷ lệ
cao. Thị trấn có 3392 em phải được phổ cập trung học cơ sở.
II. Thuận lợi, khó khăn
Đi vào thực hiện công tác PC bậc trung học, thị trấn An Thạnh những
thuận lợi và khó khăn sau :
1. Thuận lợi
TT An Thạnh được công nhận đạt chuẩn PCGD THCS lần đầu năm 1999
(theo tiêu chuẩn của công văn số 7036/THPT ngày 10/10/1994 của Bộ GD&ĐT về
hướng dẫn thực hiện PCGD THCS). Mạng lưới giáo dục rải đều trên địa bàn của
thị trấn, trường lớp, sở vật chất, hệ thống sở hạ tầng cũng được quan tâm
nâng cấp, sửa chữa tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và đi lại của học sinh.
Kết quả tốt nghiệp THCS của các trường THCS trên địa bàn cũng khá ổn
định.
2. Khó khăn
-TT An Thạnh vùng đô th tập trung đông dân cư, tuy nhiên cũng một
khu phố nửa đô thị nửa nông thôn đời sống khó khăn, một khu ph tập trung
nhiều dân nhập cư đến tạm trú nên ảnh hưởng đến sự phát triển giáo dục đồng bộ,
số liệu điều tra nhiều thay đổi gây khó khăn cho công tác PCGD.
-Đa số đối tượng phải vận động thuộc gia đình mới nhập cư, nghèo khó bận
rộn với sinh kế, không có thời gian học trở lại.
1
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ - Người đăng: chivan2907
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ 9 10 447