Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tập sự

Được đăng lên bởi lucky-luke1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 17791 lần   |   Lượt tải: 20 lần
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH CÀ MAU

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cà Mau, ngày 31 tháng 07 năm 2013

BẢN BÁO CÁO TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ
Họ và tên: TRƯƠNG TUẤN ANH.
Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1987.
Đơn vị công tác: Phòng Kế hoạch – Tài Chính.
Công việc được phân công: Kế toán chi hoạt động, quản lí công nợ.
Ký hợp đồng làm việc lần đầu tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau: từ
01/07/2012 đến 30/06/2013.
Qua thời gian tập sự từ ngày 01/07/2012 đến 30/06/2013 tại phòng Kế
hoạch –Tài chính, tôi xin báo cáo kết quả công tác đã đạt được như sau:
1. Phẩm chất đạo đức
Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống giản dị, lành mạnh, thái độ hòa nhã;
Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ý thức
thực hành tiết kiệm, trung thực trong công tác, làm theo tấm gương đạo đức của
Hồ Chí Minh, không gây mất đoàn kết trong và ngoài cơ quan.
2. Năng lực, trình độ và kết quả làm việc trong thời gian tập sự
Tích cực học tập tự nghiên cứu văn bản pháp luật về BHXH, BHYT, các
văn bản hướng dẫn của ngành,… đã nâng cao được trình độ, nắm được nghiệp vụ
khi xử lý, giải quyết công việc.
Trong thời gian tập sự tại phòng Kế hoạch –Tài chính thuộc BHXH tỉnh
Cà Mau, tôi được lãnh đạo phòng Kế hoạch –Tài chính phân công nhiệm vụ như
sau:
- Kế toán thanh toán chi HĐBM tại khối văn phòng tỉnh và thanh toán chi
trực tiếp KCB BHYT tại tỉnh.
- Theo dõi chi tiết các tài khoản thanh toán công nợ. Hết niên độ kế toán
năm in danh sách công nợ và chi tiết công nợ của từng cá nhân.
- Cấp kinh phí hoạt động hàng tháng cho huyện, TP.
- Sắp xếp, dán và quản lí chứng từ thu chi HĐBM, chứng từ Ngân hàng,
kho bạc.
- Báo cáo ấn chỉ hàng tháng, quí.
1

- Cung cấp số liệu khi cần thiết.
- Tham gia với đoàn kiểm tra, xét duyệt quyết toán chi Hoạt động đối với
BHXH huyện, TP.
Hoàn thành tốt công việc được giao, chấp hành nghiêm sự phân công, giao
việc và những quyết định của cấp trên có thẩm quyền. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn còn
thiếu sót trong việc.
3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động:
Có tinh thần trách nhiệm cao, có tác phong phục vụ. Không sai phạm, đảm
bảo công việc nhanh chống, chính xác.
4. Ý thức chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà
nước; kỷ luật, nội quy, quy định, quy chế của cơ quan.
- Chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện nghiêm chỉnh ngày giờ
công, chế độ làm việc, mặc đồng phục đúng nội quy và quy chế của cơ quan.
5....
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH CÀ MAU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cà Mau, ngày 31 tháng 07 năm 2013
BẢN BÁO CÁO TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ
Họ và tên: TRƯƠNG TUẤN ANH.
Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1987.
Đơn vị công tác: Phòng Kế hoạch – Tài Chính.
Công việc được phân công: Kế toán chi hoạt động, quản lí công nợ.
hợp đồng làm việc lần đầu tại Bảo hiểm hội tỉnh Mau: từ
01/07/2012 đến 30/06/2013.
Qua thời gian tập sự từ ngày 01/07/2012 đến 30/06/2013 tại phòng Kế
hoạch –Tài chính, tôi xin báo cáo kết quả công tác đã đạt được như sau:
1. Phẩm chất đạo đức
Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống giản dị, lành mạnh, thái độ hòa nhã;
Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ý thức
thực hành tiết kiệm, trung thực trong công tác, làm theo tấm gương đạo đức của
Hồ Chí Minh, không gây mất đoàn kết trong và ngoài cơ quan.
2. Năng lực, trình độ và kết quả làm việc trong thời gian tập sự
Tích cực học tập tự nghiên cứu văn bản pháp luật v BHXH, BHYT, các
văn bản hướng dẫn của ngành,… đã nâng cao được trình độ, nắm được nghiệp vụ
khi xử lý, giải quyết công việc.
Trong thi gian tập sự tại phòng Kế hoạch –Tài chính thuộc BHXH tỉnh
Mau, tôi được lãnh đạo phòng Kế hoạch –Tài chính phân công nhiệm vụ như
sau:
- Kế toán thanh toán chi HĐBM tại khối văn phòng tỉnh thanh toán chi
trực tiếp KCB BHYT tại tỉnh.
- Theo dõi chi tiết cáci khoản thanh toán công nợ. Hết niên độ kế toán
năm in danh sách công nợ và chi tiết công nợ của từng cá nhân.
- Cấp kinh phí hoạt động hàng tháng cho huyện, TP.
- Sắp xếp, dán quản lí chứng từ thu chi BM, chứng từ Ngân hàng,
kho bạc.
- Báo cáo ấn chỉ hàng tháng, quí.
1
Báo cáo tập sự - Trang 2
Báo cáo tập sự - Người đăng: lucky-luke1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Báo cáo tập sự 9 10 942